حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابرسی مالیاتی

گروه مولفان | محمد علی بیگ پور
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

ترمینولوژی گمرک

گروه مولفان | غلامرضا صفاری طاهری
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 310

7,000 تومــان

حسابداری دولتی نظری و عملی

گروه مولفان | حسین حسینی عراقی| یحیی آقالو
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 510

17,000 تومــان

تئوری اقتصاد خرد پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | جفری الگزاندر جل| فیلیپ رنی| احمد عاملی| محمد مهدی عسگری ده آبادی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 447

12,000 تومــان

اصول عمومی تربیت بدنی و ورزش

گروه مولفان | احمد زاکانی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: None

4,600 تومــان

حسابرسی دولتی نظری-عملی

گروه مولفان | حسین حسینی عراقی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 380

17,000 تومــان

تجارت الکترونیکی

گروه مولفان | محمد نصر اصفهانی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

اندیشه های برتر اقتصاددانان جهان

گروه مولفان | رابرت درنسفیلد| دان درنسفیلد| علی تک روستا
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

مدیریت مالی -جلد 1

گروه مولفان | امیر محمدزاده
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 390

18,000 تومــان

سازمان های پولی، مالی و اقتصادی بین المللی

گروه مولفان | علی تک روستا
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 460

16,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 317

12,000 تومــان

کاربرد نرم افزار Stata در اقتصادسنجی -جلد 1

گروه مولفان | نادر مهرگان| حسن دلیری چولابی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 155

7,500 تومــان