حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابرسی مالیاتی

گروه مولفان | محمد علی بیگ پور
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 212

15,000 تومــان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مولفان | بهنام ملکی| مهتاب خیاط فراهانی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 289

17,500 تومــان

مدیریت مالی -جلد 1

گروه مولفان | امیر محمدزاده
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 390

18,000 تومــان

معرفی روش های آماری و داده کاوی در تحقیقات بازاریابی

گروه مولفان | وحید رضایی تبار
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 95

10,000 تومــان

خودکارآمدی و استرس شغلی منابع انسانی در هزاره سوم

گروه مولفان | حسن رنگریز| سید مهدی الوانی| مریم خاکسار
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

سازمان های پولی، مالی و اقتصادی بین المللی

گروه مولفان | علی تک روستا
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 460

16,000 تومــان

حسابرسی مالیاتی

گروه مولفان | محمد علی بیگ پور
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

مبانی مدیریت در سازمان های دانش محور در دوره گذار

گروه مولفان | احمد عاملی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 116

7,000 تومــان

بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

گروه مولفان | مارتین ج پرینگ| علیرضا مهدی پور
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 266

16,000 تومــان

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 288

12,000 تومــان

کاربرد نرم افزار Stata در اقتصادسنجی -جلد 1

گروه مولفان | نادر مهرگان| حسن دلیری چولابی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 155

7,500 تومــان

تئوری اقتصاد خرد

گروه مولفان | سجاد فرجی دیزجی
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 744

25,000 تومــان