حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قید و بست ها

گروه مولفان | پی. اچ جوشی| سید علی سجادی| اسرافیل بیدتی| رضا شمشیری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 191

11,000 تومــان

مبانی طراحی شهری

گروه مولفان | ریچارد هدمن| اندرو یازوسکی| راضیه رضازاده| مصطفی عباس زادگان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 182

12,000 تومــان

بررسی هارمونیکی سیستم قدرت

گروه مولفان | جوس آریلاگا| محمدعلی شرکت معصوم
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 450

2,500 تومــان

ریزموجها

گروه مولفان | کی. سی. گوپتا| فرخ حجت کاشانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 336

4,600 تومــان

فیزیک برای علوم و مهندسی

گروه مولفان | جری ماریون| ویلیام فرانک هورنیاک| روح الله عقدایی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 416

4,000 تومــان

طراحی شبکه های توزیع برق

گروه مولفان | ارکی لکروی| ادوارد هومز| صادق جمالی| حسین شاطران
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 450

19,000 تومــان

برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد

گروه مولفان | محمد سیدحسینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 356

16,000 تومــان

تئوری جریان ترافیک

گروه مولفان | ویلهلم لویتسباخ| جلیل شاهی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 258

9,500 تومــان

اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

گروه مولفان | شهرام محمدنژاد| معصومه طاهرخانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 364

12,000 تومــان

ماشین ها و محرکه های الکتریکی در تئوری و عمل

گروه مولفان | علی فرشچی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 640

3,800 تومــان

سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات

گروه مولفان | تری وایرمن| علیرضا معینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 134

1,500 تومــان

مدیریت پروژه های عمرانی

گروه مولفان | پرویز قدوسی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 398

25,000 تومــان