حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

گروه مولفان | جعفر باباجانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 585

35,000 تومــان

حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت

گروه مولفان | محمد رضا تقوا| مسعود ظهرابی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مبانی حسابداری بخش عمومی

گروه مولفان | جعفر باباجانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 690

40,000 تومــان

طرح ریزی نگهداری و تعمیرات

گروه مولفان | سیدعلی میرنژاد| احمد یوسفی هنومرور| مقصود امیری
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 678

40,000 تومــان

اقتصاد کسب و کار

گروه مولفان | اندرو گیلسپی| شهزاد برومند
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 410

25,000 تومــان

روش های آماری

گروه مولفان | نادر نعمت الهی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

مهندسی مالی و مدلسازی بازارها

گروه مولفان | عبدالساده نیسی| کامران سلمانی قرائی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 323

25,000 تومــان

تجارت بین الملل

گروه مولفان | جانکارلو گاندولفو| مهدی تقوی| تیمور محمدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 598

25,000 تومــان

رشد اقتصادی -جلد 1

گروه مولفان | رابرت ج بارو| خاویر سالا-ای-مارتین| مهدی تقوی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 466

25,000 تومــان

ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

گروه مولفان | فرزاد اسکندری| وحید رضایی تبار| سیما نقی زاده اردبیلی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 464

25,000 تومــان

حسابداری پیشرفته بخش عمومی

گروه مولفان | جعفر باباجانی| بزرگ پورجعفر
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 675

50,000 تومــان

نظریه های آموزش

گروه مولفان | فریبرز درتاج| رسول کرد نوقابی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 396

20,000 تومــان