حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی

گروه مولفان | محمد میرمحمدی| محمدمهدی ایزدخواه
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 270

27,000 تومــان

مبانی رفاه اجتماعی

گروه مولفان | محمد زاهدی اصل
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 325

5,000 تومــان

مدیریت در روابط عمومی

گروه مولفان | وی. کی دوبی| رحمان سعیدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 196

3,500 تومــان

اصول و کلیات بیمه های اشخاص -جلد 2

گروه مولفان | هادی دستباز
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 272

3,850 تومــان

اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | مهدی تقوی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | محمد زاهدی اصل
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 314

15,000 تومــان

فرایند خط مشی گذاری عمومی

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| فتاح شریف زاده
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 209

12,000 تومــان

علم النفس

گروه مولفان | شکوه السادات بنی جمالی| حسن احدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 185

10,000 تومــان

تحقیق در عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حمدی طه| علی خاتمی فیروزآبادی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 659

30,000 تومــان

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

گروه مولفان | شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

هوشمندی کسب و کار

گروه مولفان | محمد رضا تقوا| الهه نوری
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

ریاضی عمومی (1)

گروه مولفان | عبدالساده نیسی| لیدا فرخو
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 487

8,000 تومــان