حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک سیالات پیشرفته

گروه مولفان | بهار فیروز آبادی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 389

30,000تومــان

تراکم دینامیکی

گروه مولفان | رابرت جی. لوکاس| سید مهدی رادقی مهرجو
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 150

14,000تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| منوچهر احمدوند| عمادالدین فاطمی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 590

50,000 تومــان

کنترل مدرن، تئوری و کاربرد

گروه مولفان | محمدعلی معصوم نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 490

35,000 تومــان

ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC

گروه مولفان | هادی حائری
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 171

12,500 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| منوچهر احمدوند| عمادالدین فاطمی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 524

40,000 تومــان

طراحی سازه های بتنی پیش تنیده

گروه مولفان | علیرضا خالو
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 207

15,000 تومــان

نانوساختارها و نانومواد

گروه مولفان | گوجونگ کائو| یینگ وانگ| محمد رضا محمدی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 492

35,000تومــان

مکانیک سیالات -جلد 2

گروه مولفان | نادر نبهانی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 690

40,000 تومــان

رسم فنی و نقشه های صنعتی

گروه مولفان | احمد متقی پور| متین متقی پور
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 376

35,000تومــان

مدارهای منطقی و سخت افزار کامپیوتر

گروه مولفان | محمود تابنده| محمد مکی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 810

50,000 تومــان

دینامیک سازه ها

گروه مولفان | انیل کی چوپرا| فیاض رحیم زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 1008

60,000 تومــان