حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهسازی

گروه مولفان | حسین قاسم زاده طهرانی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 279

20,000 تومــان

مدیریت ریسک

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 349

25,000تومــان

پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد 2

گروه مولفان | حبیب اله قاسمی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 744

45,000 تومــان

آشنایی با شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدات

گروه مولفان | محمدمهدی جلالی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان

فیزیولوژی و مکانیسم های مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان زراعی

گروه مولفان | مصطفی حیدری
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 248

17,000 تومــان

عناصر کمیاب از خاک به انسان

گروه مولفان | آلینا کاباتا-پندیاس| آرون بی. موکهرجی| علی اصغر نادری| علی عباس پور
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 842

35,000 تومــان

مدل سازی، تحلیل و شبیه سازی سیستم های غیرخطی مرتبه کسری

گروه مولفان | ایوو پتراش| حیدر طوسیان شاندیز| حسین اسراری
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 223

18,000 تومــان

پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد 1

گروه مولفان | حبیب اله قاسمی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 566

60,000 تومــان

روش های خود نگهدار در معدنکاری زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 280

18,000 تومــان

داده کاوی با نرم افزار Weka

گروه مولفان | حمید حسن پور| میثم یداله زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 254

20,000 تومــان

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان