حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 338

21,000 تومــان

استخراج سنگ های ساختمانی

گروه مولفان | محمد عطایی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

نقشه برداری دیجیتال

گروه مولفان | اکبر کلانتری
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 160

5,000 تومــان

نانو مکانیک و نانو مواد

گروه مولفان | وینگ کام لیو| هرولد اس پارک| ادوارد جی کارپوف| محمود شریعتی| مسعود مهدی زاده رخی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 436

6,700 تومــان

آشنایی با پوچ سازهای چندجمله ای ها

گروه مولفان | ابراهیم هاشمی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 410

10,000 تومــان

تصمیم گیری چند معیاره

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 342

20,000 تومــان

جبر خطی و کاربردهای آن

گروه مولفان | گریفل| علی میرحسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 407

3,500 تومــان

مبانی ریاضی و فیزیکی مکانیک کوانتومی -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا سرکرده ای
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 403

9,000 تومــان

مبانی ریاضی و فیزیکی مکانیک کوانتومی -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا سرکرده ای
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 481

10,000 تومــان

رباتیک

گروه مولفان | سعید نیکو| محمد مهدی فاتح
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 513

15,000 تومــان

کنترل و دینامیک ربات

گروه مولفان | مارک دبلیو اسپانگ| ماتهوکومالی ویدیاساگار| محمد مهدی فاتح
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 392

13,000 تومــان

شبکه های پتری -جلد 1

گروه مولفان | میشل دیاز| علی اکبر پویان
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 490

11,000 تومــان