حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیگنال ها و سیستم ها

گروه مولفان | هوئی پیائو شو| محمد صادق ابریشمیان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 644

29,500 تومــان

نظریه خمیری خاک و الگوسازی

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 624

32,000 تومــان

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان | مهدی تقدسی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 692

35,000 تومــان

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 680

36,000 تومــان

مکانیک خاک

گروه مولفان | احد باقرزاده خلخالی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 428

26,000 تومــان

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

گروه مولفان | مسعود مشهدی حسینعلی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 364

15,000 تومــان

فرهنگ تشریحی فیزیک

گروه مولفان | صدیقه علیدوست| رضا افضل زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 446

8,000 تومــان

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

گروه مولفان | چارلز آر راینر| محمد رضا صبور| مهدی قنبرزاده لک| امیر قربان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 576

9,000 تومــان

هوش تجاری

گروه مولفان | محمدجعفر تارخ| حسین مهاجری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره

گروه مولفان | علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 427

27,000 تومــان

شیمی دارویی

گروه مولفان | شهناز رستمی زاده| رضا آرین
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 261

17,000 تومــان

تئوری محدودیت ها

گروه مولفان | مصطفی ستاک| فاطمه شاپوری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 183

7,500 تومــان