حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل های آماری برای مشخصه سازی مخازن در مهندسی نفت

گروه مولفان | محسن مسیحی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 222

11,500 تومــان

رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان | سعید ستایشی| شهلا رزاقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

فرهنگ تخصصی مخابرات رادیویی انگلیسی فارسی

گروه مولفان | عبدالله قاسمی| فرناز قاسمی| فرشید قاسمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

4,800 تومــان

حل تشریحی مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

گروه مولفان | منوچهر نیک آذر| ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 488

17,500 تومــان

راهنمای حفظ سلامت و ایمنی کار در محیط آزمایشگاه

گروه مولفان | هما عاصم پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 212

13,000 تومــان

اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی موازنه مواد و انرژی

گروه مولفان | گیتی میرمحمد صادقی| ریچارد فلدر| رونالد روسو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 422

19,500 تومــان

بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

گروه مولفان | علیرضا رهایی| افشین فیروزی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 359

3,000 تومــان

برنامه ریزی خطی پیشرفته

گروه مولفان | عباس سیفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 214

11,000 تومــان

راهنمای حل مسایل دینامیک و کنترل فرآیندها

گروه مولفان | مهدی رفیع زاده| مهدی رفیع زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 164

8,700تومــان

روش المان مرزی

گروه مولفان | حسن قاسمی| محمد بختیاری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 472

23,600 تومــان

راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

گروه مولفان | پریچهر منتظررحمتی| شهرام بخشی نژاد| دیوید ماتنر هیمل بلاو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 522

21,000تومــان

طراحی قالبهای فورج

گروه مولفان | فریدرضا بیگلری| محمد علی صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 334

16,000 تومــان