حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

Quantum photonics

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 130

12,000 تومــان

A First Course on Finite Element Analysis

گروه مولفان | محمدرضا اسلامی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 382

13,000 تومــان

Termo-Mechanical Buckling of Composite Plates and Shells

گروه مولفان | محمدرضا اسلامی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 282

13,250 تومــان

زمان بندی و توالی عملیات

گروه مولفان | مایکل پیندو| محمدحسین فاضل زرندی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 827

36,000 تومــان

مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل

گروه مولفان | امیررضا زراتی| محمدرضا هادیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 323

20,400 تومــان

داربست نانو

گروه مولفان | افرا حاجی زاده| سمیرا تاجور| سارا عزیزیان| مریم سلیمانی فر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

18,500 تومــان

راهنمای حفظ سلامت و ایمنی کار در محیط آزمایشگاه

گروه مولفان | هما عاصم پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 212

13,000 تومــان

رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان | سعید ستایشی| شهلا رزاقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین -جلد 4

گروه مولفان | مهدی اخلاقی| محسن خواجه زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان

روسازی بتنی

گروه مولفان | فریدون مقدس نژاد| سید یاشار بهشتی شیرازی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 698

33,000 تومــان

تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 625

25,000 تومــان

کنترل حرکت در انسان

گروه مولفان | فرزاد توحیدخواه| یگانه محمد علی مرغی| نسیم لحیم گرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 510

27,000 تومــان