حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

Quantum photonics

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 130

12,000 تومــان

A First Course on Finite Element Analysis

گروه مولفان | محمدرضا اسلامی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 382

13,000 تومــان

Termo-Mechanical Buckling of Composite Plates and Shells

گروه مولفان | محمدرضا اسلامی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 282

13,250 تومــان

زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

گروه مولفان | حسین حسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 368

35,000 تومــان

شناسایی و انتخاب فولاد و چدن

گروه مولفان | سید محمدحسین میرباقری| علی اکبر خامئی| امید ابوالحسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 302

16,000 تومــان

کنترل بهینه

گروه مولفان | دونالد کرک| سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 502

28,500 تومــان

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری

گروه مولفان | جان سی لیپولد| علی فرزادی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 534

31,000 تومــان

مشخصه یابی نانو ساختارها

گروه مولفان | طاهر رحیمی مقدم| زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 363

22,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

گروه مولفان | محمد نقی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 0

7,800 تومــان

زمان بندی و توالی عملیات

گروه مولفان | مایکل پیندو| محمدحسین فاضل زرندی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 827

36,000 تومــان

مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل

گروه مولفان | امیررضا زراتی| محمدرضا هادیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 323

20,400 تومــان

داربست نانو

گروه مولفان | افرا حاجی زاده| سمیرا تاجور| سارا عزیزیان| مریم سلیمانی فر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

18,500 تومــان