حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول علم و مهندسی مواد

گروه مولفان | حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 743

28,000تومــان

مبانی شیمی آلی

گروه مولفان | عبدالحسین دباغ| شادپور ملک پور| محمدحسن حسین زاده امیرخیزی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 263

10,000تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 634

18,600 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 616

18,600تومــان

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

گروه مولفان | سام شانموگان| محمد رضا عارف
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 615

19,000تومــان

مقدمه ای بر رمزنگاری

گروه مولفان | یوهانس بوخمان| مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 245

12,000 تومــان

مبانی تئوری الاستیسیته

گروه مولفان | محمد مهدی سعادتپور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 372

15,000 تومــان

آنالیز حقیقی نظریه اندازه و انتگرال گیری

گروه مولفان | هاینتس باوئر| رسول نصراصفهانی| فاطمه اختری
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 239

12,000 تومــان

تحلیل اجزای محدود کاربردی

گروه مولفان | لاری ج. سگرلیند| محمدرضا شریعتی| محمود فرزین
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 482

19,000تومــان

متالورژی جوشکاری

گروه مولفان | سیندو کو| مرتضی شمعانیان| علی اشرفی| احمد ساعتچی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 553

29,000 تومــان

دانش یابی داده ها

گروه مولفان | دانیل تی لارز| علی زینل همدانی| فرهاد ابراهیمیان| حدیث یعقوب زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 295

9,000 تومــان

مبانی تغذیه گیاه

گروه مولفان | امیرحسین خوشگفتارمنش
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 552

22,400 تومــان