حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادها و چدن ها

گروه مولفان | محمد علی گلعذار
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 646

30,000 تومــان

پیل های سوختی با غشاء مبادله کننده پرتون

گروه مولفان | فرانو باربیر| محمد ژیانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 445

27,000 تومــان

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری

گروه مولفان | جان سی لیپولد| حسین مستعان| مرتضی شمعانیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 460

23,000 تومــان

اصول علم و مهندسی مواد

گروه مولفان | حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 743

28,000 تومــان

مبانی شیمی آلی

گروه مولفان | عبدالحسین دباغ| شادپور ملک پور| محمدحسن حسین زاده امیرخیزی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 263

10,000 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 634

18,600 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 616

18,600 تومــان

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

گروه مولفان | سام شانموگان| محمد رضا عارف
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 615

19,000 تومــان

مقدمه ای بر رمزنگاری

گروه مولفان | یوهانس بوخمان| مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 245

12,000 تومــان

مبانی تئوری الاستیسیته

گروه مولفان | محمد مهدی سعادتپور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 372

15,000 تومــان

آنالیز حقیقی نظریه اندازه و انتگرال گیری

گروه مولفان | هاینتس باوئر| رسول نصراصفهانی| فاطمه اختری
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 239

12,000 تومــان

تحلیل اجزای محدود کاربردی

گروه مولفان | لاری ج. سگرلیند| محمدرضا شریعتی| محمود فرزین
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 482

19,000 تومــان