حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی شیمی آلی

گروه مولفان | عبدالحسین دباغ| شادپور ملک پور| محمدحسن حسین زاده امیرخیزی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 263

10,000 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 634

18,600 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 616

18,600تومــان

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

گروه مولفان | سام شانموگان| محمد رضا عارف
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 615

19,000 تومــان

مقدمه ای بر رمزنگاری

گروه مولفان | یوهانس بوخمان| مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 245

12,000تومــان

مبانی تئوری الاستیسیته

گروه مولفان | محمد مهدی سعادتپور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 372

15,000تومــان

آنالیز حقیقی نظریه اندازه و انتگرال گیری

گروه مولفان | هاینتس باوئر| رسول نصراصفهانی| فاطمه اختری
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 239

12,000 تومــان

تحلیل اجزای محدود کاربردی

گروه مولفان | لاری ج. سگرلیند| محمدرضا شریعتی| محمود فرزین
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 482

19,000تومــان

مبانی تغذیه گیاه

گروه مولفان | امیرحسین خوشگفتارمنش
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 552

22,400 تومــان

مبانی علم و مهندسی مواد

گروه مولفان | ویلیام دی کلیستر| دیوید جی. رتویش| محمد رضا طرقی نژاد| حامد عسگری مصلح آبادی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 524

20,000تومــان

الکترونیک قدرت

گروه مولفان | دانیل دبلیو هارت| مرتضی سقائیان نژاد| امیر رشیدی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 601

20,000 تومــان

مسائل نقشه برداری مهندسی

گروه مولفان | محمود دیانت خواه
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 271

10,000 تومــان