حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی ریاضیات گسسته

گروه مولفان | چونگ لائونگ لیو| محمدصادق منتخب
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 534

4,000 تومــان

بیماریهای گیاهان زراعی ایران

گروه مولفان | بهرام شریف نبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 440

11,000 تومــان

مبانی شیمی آلی

گروه مولفان | عبدالحسین دباغ| شادپور ملک پور| محمدحسن حسین زاده امیرخیزی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 263

10,000 تومــان

اصلاح گیاهان زراعی

گروه مولفان | جان میلتون پولمن| دیویدآلن اسلیپر| احمد ارزانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 626

10,000 تومــان

میکروکنترلرهای PIC

گروه مولفان | رسول امیرفتاحی| مهدی محمدی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 456

7,500 تومــان

نخستین درس در ریاضیات گسسته

گروه مولفان | ایان اندرسن| مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 228

7,900 تومــان

مبانی طراحی کوره های صنعتی

گروه مولفان | حسن طوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 450

6,000 تومــان

مکانیک خاک

گروه مولفان | نیکالای آلکساندروویچ تسیتوویچ| محمود وفائیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 480

1,570 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | کلاوس هافمن| استیو تی چیانگ| احمدرضا عظیمیان| مجید ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 590

21,000 تومــان

مکانیک سیالات

گروه مولفان | محمد رضا چمنی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 613

23,900 تومــان

مقدمه ای بر مدل سازی ریاضی

گروه مولفان | محمد تقی جهاندیده
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 153

2,500 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال

گروه مولفان | منصور آقاسی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 266

10,500 تومــان