حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تکنیک های تدوین

گروه مولفان | احمد ضابطی جهرمی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

دستنامه خبرنگاری کوله پشتی و گزارشگری در محیط بحران

گروه مولفان | محمدقلی میناوند
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

رسانه و جنگ نرم؛ رویکردی فعال

گروه مولفان | علی اصغر غلامرضایی| داود نعمتی انارکی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

ساختارشناسی نوشتار در گونه های تلویزیونی

گروه مولفان | علی رجب زاده طهماسبی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

سپهر جهانی رسانه

گروه مولفان | علی عسکری
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

فنون و تجهیزات در تولید تلویزیونی

گروه مولفان | سلیمان رحمانی اقدم
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

کندوکاوی در موسیقی نظری

گروه مولفان | محسن نفر| ابراهیم حقیقی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

جهانی شدن اخبار

گروه مولفان | اولیور بوید-بارت| تری رانتانن| سید محمد دادگران| ناهید روشن نهاد
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

راهنمای مدیریت رسانه

گروه مولفان | جان پرسکت توماس| محمدقلی میناوند| مسعود مقصودی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

سپ اپرا

گروه مولفان | داروتی هوبسن| علی رجب زاده طهماسبی| مهدی رحیمیان| نرگس معارفی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

شناخت ارتباطات جمعی

گروه مولفان | ملوین لارنس دفلور| اورت دنیس| سیروس مرادی| ناصر باهنر
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

الگوهای شایستگی مشاغل کلیدی رسانه ملی

گروه مولفان | علی اصغر غلامرضایی| سیدمرتضی موسویان
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان