حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خشونت و رسانه

گروه مولفان | سودد فواد آلوسی| سید عدنان محقق
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مدیریت رسانه

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی| داتیس خواجه ئیان
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

کودکان و رسانه های جمعی

گروه مولفان | باقر ساروخانی| صدیقه ایزددوست
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

تکنیک های تدوین

گروه مولفان | احمد ضابطی جهرمی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

دستنامه خبرنگاری کوله پشتی و گزارشگری در محیط بحران

گروه مولفان | محمدقلی میناوند
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

رسانه و جنگ نرم؛ رویکردی فعال

گروه مولفان | علی اصغر غلامرضایی| داود نعمتی انارکی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

ساختارشناسی نوشتار در گونه های تلویزیونی

گروه مولفان | علی رجب زاده طهماسبی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

سپهر جهانی رسانه

گروه مولفان | علی عسکری
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

فنون و تجهیزات در تولید تلویزیونی

گروه مولفان | سلیمان رحمانی اقدم
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

کندوکاوی در موسیقی نظری

گروه مولفان | محسن نفر| ابراهیم حقیقی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

جهانی شدن اخبار

گروه مولفان | اولیور بوید-بارت| تری رانتانن| سید محمد دادگران| ناهید روشن نهاد
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

راهنمای مدیریت رسانه

گروه مولفان | جان پرسکت توماس| محمدقلی میناوند| مسعود مقصودی
ناشر: دانشگاه صدا و سیما
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان