حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ دو سویه واژگان ترکی صفاشهر

گروه مولفان | کاووس حسن لی| خسرو رشیدی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 250

13,000 تومــان

ریزپیوندی در مرکبات

گروه مولفان | علیرضا شهسوار
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 120

14,000 تومــان

ژنتیک مولکولی حشرات -جلد 2

گروه مولفان | مارجوری ا. هوی| مریم آل عصفور| لیدا فکرت
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 594

25,000 تومــان

مدیریت واحد کشاورزی

گروه مولفان | غلامرضا سلطانی| بهاءالدین نجفی| جواد ترکمانی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 388

21,000 تومــان

حفاظت و مرمت آثار کاغذی و نسخ خطی

گروه مولفان | ساسان سامانیان| ساره بهمنی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 138

7,000 تومــان

بیهوشی کاربردی در دامپزشکی

گروه مولفان | ناصر وصال
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 424

16,000 تومــان

خوردگی و حفاظت

گروه مولفان | اینار باردل| محمود پاک شیر| خشایار مرشد بهبهانی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 392

16,000 تومــان

روانشناسی اجتماعی

گروه مولفان | حبیب احمدی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 248

8,500 تومــان

روش های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی

گروه مولفان | اصغر رضویه
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 372

12,000 تومــان

شیمی تجزیه عمومی

گروه مولفان | قدرت الله آبسالان
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 414

21,000 تومــان

فراوری گیاهان علوفه ای

گروه مولفان | محمدجعفر بحرانی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 172

6,500 تومــان

برهم کُنش جوامع منطقه ای فارس و خلیج فارس در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم قبل از میلاد

گروه مولفان | علیرضا عسکری چاوردی| مژگان سیدین| کمرون پتری
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 100

5,000 تومــان