حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تولید برق در نیروگاه ها

گروه مولفان | رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 598

14,000 تومــان

شیمی معدنی (2)

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 379

11,000 تومــان

منطق فازی و شبکه های عصبی

گروه مولفان | استماتیوس کارتالوپوکوس| محمود جورابیان| رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 300

4,500 تومــان

مقدمه ای بر نظریه ی گروه ها و حلقه ها

گروه مولفان | نسرین شیرعلی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 275

5,000 تومــان

شبکه های عصبی مصنوعی

گروه مولفان | رابرت شالکوف| محمود جورابیان| طناز زارع| امید استوار
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 716

7,000 تومــان

روش های نوین نقشه برداری

گروه مولفان | رضا ابن جلال
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 421

5,500 تومــان

روش های آماری پیشرفته در علوم انسانی

گروه مولفان | علی حسین حسین زاده| مهدی محمدی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 188

3,500 تومــان

حسابداری مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسین سجادی| هاشم علی صوفی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 417

35,000 تومــان

نظام مدیریت دانش

گروه مولفان | یدالله مهر علی زاده| محمد رضا عبدی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 247

5,000 تومــان

سرامیک های الکترونی

گروه مولفان | حمدالله صالحی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 355

7,000 تومــان

مبانی و کاربرد مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی

گروه مولفان | محمود شفاعی بجستان
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 328

20,000 تومــان

احتمال پیشرفته

گروه مولفان | رحیم چینی پرداز
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 422

8,000 تومــان