حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

علم النحو و الاعراب

گروه مولفان | محمود شکیب انصاری
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 260

1,400 تومــان

چشم اندازهای علوم ورزشی برای زنان

گروه مولفان | ژاکلین پل| هارمون براون| رابرت وی| پروانه شفیع نیا| صدیقه حیدری نژاد| نرگس شریفی بحرینی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 328

1,600 تومــان

عدد در زبان عربی

گروه مولفان | غلامرضا کریمی فرد
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 190

1,200 تومــان

ردیابی و جداسازی قارچ های خاک

گروه مولفان | پیر داوه| فرانسیس روکسل| رضا فرخی نژاد| علی موسوی جرف
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 358

6,000 تومــان

بازارهای ناکارا

گروه مولفان | آندری شلیفر| حسنعلی سینایی| سید مهدی محمدی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 340

17,000 تومــان

پرورش سبزی

گروه مولفان | محمدحسین دانشور
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان

ژنتیک رفتاری

گروه مولفان | کاترین بیکر| علی محمد فروغ مند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 272

5,000 تومــان

تطور الادب العربی المعاصر

گروه مولفان | محمود شکیب انصاری| فیروز حریرچی| مسلم فاخر
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 408

18,000 تومــان

فرآیندهای تصادفی

گروه مولفان | غلامعلی پرهام
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 234

4,500 تومــان

تولید برق در نیروگاه ها

گروه مولفان | رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 598

14,000تومــان

سیاهک هندی گندم

گروه مولفان | علی موسوی جرف
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 214

4,500 تومــان

شیمی معدنی (2)

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 379

14,000 تومــان