حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازارهای ناکارا

گروه مولفان | آندری شلیفر| حسنعلی سینایی| سید مهدی محمدی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 340

17,000 تومــان

تغییر معنایی بین شعر جاهلی و زبان قرآن کریم

گروه مولفان | عوده خلیل ابوعوده| قاسم بستانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 532

30,000 تومــان

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی در آبزی پروری

گروه مولفان | دیدیه مونته| رامش سی. رای| مهرزاد مصباح
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 416

20,000 تومــان

هیدرودینامیک ماشین های آبی

گروه مولفان | منوچهر فتحی مقدم
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 314

15,000 تومــان

گل دهی و تناوب میوه دهی در زیتون و روش های کنترل آن

گروه مولفان | اسماعیل خالقی| کاظم ارزانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

سیتوژنتیک گیاهی

گروه مولفان | رام ج. سینگ| کریم‏ سرخه
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 748

38,000 تومــان

مقدمه ای بر به گزینی در آبزی پروری

گروه مولفان | تروگوه یدرم| متیو برنسکی| مهرزاد مصباح
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 352

18,000 تومــان

اصول مقدماتی بیومکانیک

گروه مولفان | دوین وی. نادسن| سعید شاکریان| عاطفه کاظمی| هاله حمیدپور
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 660

33,000 تومــان

مقدمه ای بر شناخت، ارزیابی و مدیریت محیط زیست

گروه مولفان | فریدون رادمنش| هادی معاضد| مرجان سالاری
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 568

36,000 تومــان

مکانیک غیر الاستیک

گروه مولفان | علی نایبی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 223

15,000 تومــان

حسابداری مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسین سجادی| هاشم علی صوفی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 417

35,000 تومــان

تطور الادب العربی المعاصر

گروه مولفان | محمود شکیب انصاری| فیروز حریرچی| مسلم فاخر
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 408

18,000 تومــان