حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شیمی نیروگاه

گروه مولفان | علی زارعی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 826

60,000 تومــان

مبانی و مدل بندی بیزی داده ها

گروه مولفان | مجتبی گنجعلی| تابان باغفلکی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 402

30,000 تومــان

ساختمان سبز

گروه مولفان | مایکل باوئر| پتر موسله| مایکل شوارتس| محمد تحصیلدوست| محمدامین حسین پور
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 204

35,000 تومــان

تحقیق در عملیات پیشرفته

گروه مولفان | مصطفی زندیه| وحید کیوانفر
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 331

25,000 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | سید ابراهیم افجه ای
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 418

25,000 تومــان

طراحان چه می دانند

گروه مولفان | برایان لاوسن| حمید ندیمی| فرهاد شریعت راد| فرزانه باقی زاده
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 179

14,000 تومــان

حقوق جهانگردان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی

گروه مولفان | رحیم نوبهار
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 124

9,000 تومــان

قدرت و حکمروایی شهری

گروه مولفان | جمیله توکلی نیا| محمدکاظم شمس پویا| مظفر صرافی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 332

24,000 تومــان

فرهنگ کنایات

گروه مولفان | منصور ثروت
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 524

56,000 تومــان

تروریسم

گروه مولفان | جواد اطاعت| علی اکبر دبیری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

نشانه معناشناسی روایی مکتب پاریس

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 484

30,000 تومــان

بین المللی سازی آموزش عالی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 242

15,000 تومــان