حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آشنایی با هندسه منیفلد

گروه مولفان | بهزاد نجفی| مرتضی میرمحمدرضائی| علی صادقی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 354

5,200 تومــان

سیستم های دینامیکی، مکانیک سماوی و مدارهای ماهواره ای

گروه مولفان | بهروز رئیسی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 326

12,800 تومــان

مدخلی بر نظریه بازی ها

گروه مولفان | حمیدرضا نویدی| سعید کتابچی| معصومه مسی بیدگلی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 384

5,200 تومــان

الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چندهدفه

گروه مولفان | مهدی بشیری| مجید جلیلی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 422

13,900 تومــان

سیستم های دینامیکی و نظریه آشوب

گروه مولفان | بهروز رییسی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 304

9,800 تومــان

مبانی آنالیز عددی

گروه مولفان | ابوالفضل تاری مرزآباد
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 448

15,600 تومــان

ریاضیات و عینیت فیزیکی

گروه مولفان | محمد رضا سعیدی| حسین مهربان
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 296

12,500 تومــان

مکانیک آماری به روش ساده

گروه مولفان | جهانگیر پیام آرا
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 364

14,500 تومــان

روبات های جوشکار

گروه مولفان | ژوته. نوربرتو پیریش| آلتینو لوریرو| گونار بولمشو| محمدحسین کاظمی
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 247

8,800 تومــان

  • 1