حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | داوود فیض
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 398

9,500 تومــان

ترمودینامیک مخلوط ها

گروه مولفان | محمد نادر لطف اللهی
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 198

7,000 تومــان

برنامه نویسی به زبان فرترن

گروه مولفان | امید رضایی فر
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 624

17,000 تومــان

مبانی شیمی صنعتی

گروه مولفان | علی حقیقی اصل| محمد ایرانی
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 429

14,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | عبدالحسین فریدون
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 415

11,000 تومــان

کامپوزیتهای زمینه فلزی

گروه مولفان | حسن عبدالله پور
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 332

17,000 تومــان

آنالیز حقیقی

گروه مولفان | علی غفاری
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 172

15,000 تومــان

روشهای تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

گروه مولفان | عباس هنربخش رئوف| ریحانه خورشیدی
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 185

11,000 تومــان

مکانیک و تحلیل مواد مرکب

گروه مولفان | عبدالحسین فریدون| امین اکبرپور
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 421

10,000 تومــان

بارگذاری سازه ها

گروه مولفان | علی خیرالدین| مسعود انواری| پویان فخاریان
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 770

24,000 تومــان

مهندسی زلزله کاربردی

گروه مولفان | محسن گرامی| نوید سیاه پلو
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 783

35,000 تومــان

دیوارهای برشی

گروه مولفان | علی خیرالدین| ابراهیم امامی
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 888

30,000 تومــان