حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی

گروه مولفان | سیمین حق نظری
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 136

13,000 تومــان

برنامه ریزی چند پارامتری

گروه مولفان | افسترتیوس ان. پیستیکوپولوس| مایکل سی. گئورگیادیس| ویوک دوآ| فرهاد بیات
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

اریگامی و ریاضیات اریگامی

گروه مولفان | کازوئو هاگا| پرویز احمدی| جوزفینا فوناسیر| ماسامی آیسودا
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

مقدمه ای بر سری های زمانی همراه با R

گروه مولفان | پاول اس. پی. کاپرویت| اندرو وی. متکاف| احمد قیدی| هادی امامی
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 364

20,500 تومــان

الگوریتمهای گرادیان مزدوج در بهینه سازی نامحدب

گروه مولفان | رادوسلاو پیتلاک| مجید ادیب
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 500

26,500 تومــان

راهنمای فراوری ماده غذایی

گروه مولفان | ج. جی. برنن| الیستر اس. گرندیسن| علی گنجلو| ماندانا بی مکر
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 456

25,000 تومــان

حفاظت معماری

گروه مولفان | آیلین اورباشلی| محمد صادق فلاحت| محمد زارع
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 332

23,000 تومــان

تکنولوژی فراورده های گندم و جو

گروه مولفان | سهیلا زرین قلمی
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 122

11,500 تومــان

فراتر از سرعت نور

گروه مولفان | محمد محمودی
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 248

15,500 تومــان

ناهنجاری های متابولیکی طیور

گروه مولفان | جان دی. سامرز| کلیفورد ا. آدامز| استیون لیسون| محمدحسین شهیر
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 448

32,000 تومــان

در جستجوی ریاضیات

گروه مولفان | مسعود آرین نژاد
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 170

12,200 تومــان

نگرشی مفهومی به انسان-طبیعت و معماری

گروه مولفان | محمد صادق فلاحت
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 202

20,000 تومــان