حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ورزش معلولین

گروه مولفان | بهروز ابراهیمی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 191

2,400 تومــان

کرمانشاه شهری در ایران

گروه مولفان | جان اینس کلارک| برایان دراموند کلارک| سیاوش قلی پور
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 308

21,000 تومــان

غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگیهای فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان

گروه مولفان | فیلیپ ای. ورکو| هاریندر پ. اس. ماکار| آنتونی سی. شلینک| ابراهیم نوریان سرور
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 420

15,000 تومــان

راهنمای زئونوزها، شناسایی و پیشگیری

گروه مولفان | جوآن کالویل| دیوید لی بری هیل| مراد رحیمی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 366

10,000 تومــان

حمایت های ارگوژنیک تغذیه در ورزشکاران

گروه مولفان | مسعود نصیری| یوسف بهرامی مؤید
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 192

3,000 تومــان

آشنایی با ذرات بنیادی

گروه مولفان | غلامرضا برون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 180

2,500تومــان

واکنش های کوپل کربن کربن کاتالیزشده توسط پالادیم

گروه مولفان | محمد جوشقانی| عزت رفیعی| شیرین ندری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 168

14,000 تومــان

مبانی بازاریابی ورزش

گروه مولفان | بهرام یوسفی| زهره حسنی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 312

3,800 تومــان

بازرسی گوشت گوسفند

گروه مولفان | اندی گریست| یاسر شهبازی| روژین بهرامی| نسیم شاه ویسی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 414

20,000 تومــان

نظریه های جامعه ی مدنی

گروه مولفان | محمدتقی سبزه ای
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان

ختم الاولیاء

گروه مولفان | محمدبن علی حکیم ترمذی| عیسی نجفی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 162

8,000 تومــان

شبیه سازی و روش مونت کارلو

گروه مولفان | روون وای روبینستاین| درک پی کروز| سید رضا هاشمی| حبیب جعفری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 549

14,000 تومــان