حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ورزش معلولین

گروه مولفان | بهروز ابراهیمی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 191

2,400 تومــان

غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگیهای فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان

گروه مولفان | فیلیپ ای. ورکو| هاریندر پ. اس. ماکار| آنتونی سی. شلینک| ابراهیم نوریان سرور
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 420

15,000 تومــان

راهنمای زئونوزها، شناسایی و پیشگیری

گروه مولفان | جوآن کالویل| دیوید لی بری هیل| مراد رحیمی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 366

10,000 تومــان

حمایت های ارگوژنیک تغذیه در ورزشکاران

گروه مولفان | مسعود نصیری| یوسف بهرامی مؤید
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 192

3,000 تومــان

آشنایی با ذرات بنیادی

گروه مولفان | غلامرضا برون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 180

2,500 تومــان

مباحثی نوین در بیوتکنولوژی

گروه مولفان | حمیدرضا قاسمپور| دانیال کهریزی| نجات مهدیه
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 268

14,000 تومــان

آموزش کاربردی VBA در محیط اتوکد، اکسل و ورد

گروه مولفان | محمدجواد مانشتی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 170

10,000 تومــان

آلودگی هوا

گروه مولفان | جلیل صحرایی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان

ریخت شناسی گیاهی

گروه مولفان | علی اکبر حجت جلالی| محمد معصومی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 168

6,000 تومــان

کاتالیستهای ناهمگن

گروه مولفان | غلامرضا مرادی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 356

14,000 تومــان

خودآزما و اطلس رنگی بیماری های پرندگان

گروه مولفان | نیل آ. فوربز| رابرت بی. آلتمن| مصطفی رزمجو
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

گروه مولفان | علی‏ حیرانی| شیرکو احمدی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 228

6,000 تومــان