حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارزیابی اقتصادی در مهندسی و مدیریت پروژه

گروه مولفان | ابول اردلان| غلامرضا تدین فر| امیرحسین مددی| حمید اسکندری نداف
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 307

22,000 تومــان

هواشناسی فیزیکی

گروه مولفان | غلامعباس فلاح قالهری
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 312

23,000 تومــان

اصول و مبانی هواشناسی

گروه مولفان | غلامعباس فلاح قالهری| مجید حبیبی نوخندان
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 920

25,000 تومــان

آب و هوای لایه مرزی

گروه مولفان | غلامعباس فلاح قالهری
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 404

20,000 تومــان

اصول طراحی هیدرولیکی و اجرای سرریز سدها

گروه مولفان | حسن ساقی| ناصر وهاب رجایی| غلامرضا شفاعی بجستانی
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 206

8,000 تومــان

نانوشیمی

گروه مولفان | رضا طیبی| سیروس سالمی
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 242

3,300 تومــان

مبانی ترمودینامیک مهندسی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل موران| هوارد شپیرو| محمود فرزانه گرد| امیر بک خوشنویس| امیر سروقد مقدم
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 792

12,500 تومــان

درسهایی از آنالیز ریاضی

گروه مولفان | سید محمود طالبیان
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 698

10,500 تومــان

مدل های کمی ارزیابی فرسایش آبی

گروه مولفان | محمد علی زنگنه اسدی| علی کریمی دوست
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

مبانی آمار

گروه مولفان | ریس| علیرضا سلیمانی
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

  • 1