حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بیوتکنولوژی صنعتی

گروه مولفان | عباس شجاع الساداتی| محمدعلی اسداللهی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 444

25,000 تومــان

طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار

گروه مولفان | محمد جواد ناطق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 515

35,200 تومــان

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

گروه مولفان | علی ارومیه ای
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 655

38,000 تومــان

مقدمه ای بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

گروه مولفان | سید سپهر قاضی نوری| سید سروش قاضی نوری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 618

22,000 تومــان

کاربردهای چارچوب های فلز-آلی و معرفی برخی از آن ها

گروه مولفان | علی مرسلی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 510

37,000 تومــان

بهینه یابی مورچگان و کاربردهای آن در سلامت

گروه مولفان | محمد مهدی سپهری| محمد رحیمی مقدم
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

مکانیک سیالات پیشرفته

گروه مولفان | قاسم حیدری نژاد
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 306

15,000 تومــان

طراحی قید و بندهای ماشینهای ابزار

گروه مولفان | محمد جواد ناطق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 277

4,000 تومــان

روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

گروه مولفان | شین هائو وانگ| راینر آلفرد فوم هوفه| ایوب شریفی| مجتبی رفیعیان
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

15,800 تومــان

ترمودینامیک ملکولی تعادلات فازی محلول ها

گروه مولفان | علی حق طلب| ابوالفضل شجاعیان
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 642

22,500 تومــان

مدیریت راهبردی برند

گروه مولفان | پرویز احمدی| سهیلا خدامی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 232

10,000 تومــان

آمار فضایی و کاربردهای آن

گروه مولفان | محسن محمدزاده درودی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 426

20,000 تومــان