حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی

گروه مولفان | رضا برادران کاظم زاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 472

40,000 تومــان

طراحی شهری

گروه مولفان | کلیف ماتین| تانر اوک| ابو بوسا لوئیس| استیون تایسدل| ابو بوسا لوئیس| حسنعلی پورمند
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 294

35,000 تومــان

نفوذ در جامدات

گروه مولفان | پل شومن| رسول صراف ماموری| احمد ساعتچی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 295

22,000 تومــان

اصول طراحی موتور و پیشرانش فضایی پیشرفته

گروه مولفان | فتح الله امی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 659

45,000 تومــان

سیستمهای غیرخطی -جلد 2

گروه مولفان | حسن خلیل| غلامعلی منتظر
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 1108

35,000 تومــان

سیستمهای غیرخطی -جلد 1

گروه مولفان | حسن خلیل| غلامعلی منتظر
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 624

37,000 تومــان

روشهای دستگاهی در الکتروشیمی

گروه مولفان | گریف| میرفضل اله موسوی| مهدی گلابی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 619

40,000 تومــان

طراحی شهری

گروه مولفان | کلیف ماتین| حسنعلی پورمند
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 390

38,000 تومــان

مبانی نیروگاه

گروه مولفان | محمد رضا انصاری| امین حدیدی| امین داوری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 642

42,000 تومــان

نشانه معناشناسی ادبیات

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 198

18,000 تومــان

مهندسی ترابری و ترافیک -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | سی. جوتین کهیستی| بی. کنت لال| محمود صفارزاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 439

78,000 تومــان

پایداری و کنترل سیستمهای قدرت -جلد 2

گروه مولفان | پرابها کندور| حسین سیفی| علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

42,000 تومــان