حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی ترابری و ترافیک -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | سی. جوتین کهیستی| بی. کنت لال| محمود صفارزاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 439

70,000 تومــان

پایداری و کنترل سیستمهای قدرت -جلد 2

گروه مولفان | پرابها کندور| حسین سیفی| علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

42,000 تومــان

تولید، بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت

گروه مولفان | آلن وود| بروس ولنبرگ| حسین سیفی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 502

30,000تومــان

میکروتکتونیک

گروه مولفان | سیس دبلیو پاشیر| رودلف ا. ج ترو| محمد محجل
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 742

38,000 تومــان

بهینه یابی مورچگان و کاربردهای آن در سلامت

گروه مولفان | محمد مهدی سپهری| محمد رحیمی مقدم
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

مبانی بیوفیزیک

گروه مولفان | بیژن رنجبر| حسین نادری منش| خسرو خلیفه
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

خدمات توسعه کسب و کار

گروه مولفان | حمیدرضا شاهوردی| حسین صالحی وزیری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 286

15,000 تومــان

زنجیره تامین تحلیلی

گروه مولفان | کمال چهارسوقی| جعفر حیدری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 579

32,000 تومــان

مهندسی پلاستیک

گروه مولفان | رابرت جیمز کرافورد| مهرداد کوکبی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 697

30,000 تومــان

پایداری و کنترل سیستمهای قدرت -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | پرابها کندور| حسین سیفی| علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 1411

58,000تومــان

طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار

گروه مولفان | محمد جواد ناطق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 515

35,200 تومــان

مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | رضا برادران کاظم زاده| زهره کاهه
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 286

22,000 تومــان