حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ترمودینامیک ملکولی تعادل های فازی سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| محسن وفایی سفتی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 420

16,900 تومــان

طراحی شهری محیطی آب کنار

گروه مولفان | محمد رضا پورجعفر
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 394

28,000تومــان

پایداری و کنترل سیستمهای قدرت -جلد 1

گروه مولفان | پرابها کندور| حسین سیفی| علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 1411

58,000تومــان

مهندسی بیوشیمی

گروه مولفان | شیگئو کاتو| فومیتاکه یوشیدا| سید محمد موسوی| آرزو جعفری| زهرا گونانی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 394

16,500 تومــان

بیوتکنولوژی صنعتی

گروه مولفان | عباس شجاع الساداتی| محمدعلی اسداللهی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 444

25,000 تومــان

اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی

گروه مولفان | عباس شجاع الساداتی| حسین صالحی زاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 263

15,000 تومــان

شبکه های عصبی موجک و کاربرد آن ها در سامانه های فازی - عصبی

گروه مولفان | احمد بناکار
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 278

18,000 تومــان

طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار

گروه مولفان | محمد جواد ناطق
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 515

35,200 تومــان

مبانی روش های شیرین سازی آب شور

گروه مولفان | تام ام پنکراتس| جان تونر| کورش محمدی| گلمر گل محمدی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 143

5,000 تومــان

نانوشیمی ابرمولکول ها

گروه مولفان | علی مرسلی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 538

14,000 تومــان

انتقال جرم

گروه مولفان | کویچی آسانو| محمد موسوی بفرویی| آرزو جعفری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

ترکیبات متخلخل

گروه مولفان | علی مرسلی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 424

16,000 تومــان