حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فناوری ساخت درهای چوبی

گروه مولفان | حسین رنگ آور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 266

15,000 تومــان

مکانیک شکست کاربردی

گروه مولفان | موسی مظلوم| محمد کرملو
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 370

18,000 تومــان

طراحی قیدها و بندها

گروه مولفان | محمد حسین پور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

ریخته گری آلیاژ های آهنی

گروه مولفان | امیر عابدی| وحید مهدوی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 463

13,000 تومــان

فتوگرامتری کاربردی

گروه مولفان | ابوالفضل خاکبازان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 433

12,000 تومــان

فناوری ماشین های صنایع چوب

گروه مولفان | محمد غفرانی| غنچه رسام| محمد علی نیکنام
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 442

7,000 تومــان

اصول ریخته گری فلزات

گروه مولفان | امیر عابدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 468

7,500 تومــان

  • 1