حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

به سوی یک معماری موفق

گروه مولفان | جمال الدین مهدی نژاد| علی صادقی حبیب آبادی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 300

25,000 تومــان

اصول و مبانی GIS

گروه مولفان | مهدی عربی| سارا حق بیان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 267

20,000 تومــان

معماری مدارس آینده

گروه مولفان | اسماعیل ضرغامی| مهدی پهلوانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 319

20,000 تومــان

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

گروه مولفان | جاماسب پیرکندی| علی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 214

18,000 تومــان

هنر در دنیای کودکان

گروه مولفان | دفنی پلسکو| محسن حسن پور| آتوسا اعظم کثیری| مسعود ایلوخانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 170

7,500 تومــان

موتورهای القایی خطی

گروه مولفان | عباس شیری| عباس شولایی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

درختان در منظر شهری

گروه مولفان | پیتر ج تروبریج| نینا باسوک| معصومه علی پور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

موتورسیکلت مبانی و ایمنی

گروه مولفان | جواد مرزبان راد| شبنم رحیم نژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 408

20,000 تومــان

رویکردهای ادبیات داستانی از مشروطه تا دهه 80

گروه مولفان | یدالله بهمنی مطلق| ملاحت نجفی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

پایداری منظر در مجتمع های مسکونی

گروه مولفان | کارل اسمیت| نایجل دانت| اندی کلیدن| اسماعیل ضرغامی| میلاد الفت
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 260

14,000 تومــان

ویژگی فضاهای خاص خردسالان

گروه مولفان | مسعود علیمردانی| حکمت امیری| ریحانه آرام
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 152

13,000 تومــان

نقشه کشی صنعتی 1

گروه مولفان | علی پورکمالی انارکی| زهرا شکرآمیز| ولی اله پناهی زاده رحیملو
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان