حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استاتیک

گروه مولفان | ویلیام جی مک لین| اریک ویلیام نلسون| فرامرز آشنای قاسمی| مهرداد نوری خاجوی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 386

20,000 تومــان

تهویه و تبرید اصول و کاربردها

گروه مولفان | محمدرضا علیگودرز
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 368

15,000 تومــان

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

گروه مولفان | جاماسب پیرکندی| علی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 214

18,000 تومــان

فناوری ساخت درهای چوبی

گروه مولفان | حسین رنگ آور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 266

15,000 تومــان

پرتوی از قیام امام حسین

گروه مولفان | محمد تیموری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 192

5,000 تومــان

روش تدریس تربیت بدنی

گروه مولفان | محسن شفیعی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 256

9,000 تومــان

نانوتیوب های کربنی برهمکنش با سیال

گروه مولفان | علیرضا ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 192

3,000 تومــان

مکان پایدار

گروه مولفان | کریستین فیلیپس| حمیدرضا عظمتی| محمد باقری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 268

15,000 تومــان

آمار کاربردی به زبان ساده

گروه مولفان | رضا نجاتی| حمیدرضا اشرفی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 352

11,000 تومــان

مکانیک شکست کاربردی

گروه مولفان | موسی مظلوم| محمد کرملو
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 370

18,000 تومــان

برگزیده ادب و نگارش فارسی

گروه مولفان | رسول چهرقانی| یدالله بهمنی مطلق
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 204

12,000 تومــان

طراحی اتصالات پای ستون در سازه های فولادی

گروه مولفان | موسی محمودی صاحبی| مهدی زارع
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 140

7,000 تومــان