حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی روانشناسی محیطی

گروه مولفان | لیندا اشتگ| اگنس ای. وان دن برگ| جودیت آی. ام. دگروت| سید باقر حسینی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 464

30,000 تومــان

1404 پیام برای مدیران 1404

گروه مولفان | مصطفی قنادها
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

بهداشت روانی و آسیب شناسی کاربردی در مدارس

گروه مولفان | نجف طهماسبی پور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 360

20,000 تومــان

ناتوانی های یادگیری

گروه مولفان | فریده حمیدی| مرضیه فیاض بخش
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

آشنایی با مدارس استعدادهای درخشان و آزمون های ورودی آن

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 112

5,000 تومــان

به سوی یک معماری موفق

گروه مولفان | جمال الدین مهدی نژاد| علی صادقی حبیب آبادی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 300

25,000 تومــان

اصول و مبانی GIS

گروه مولفان | مهدی عربی| سارا حق بیان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 267

20,000 تومــان

معماری مدارس آینده

گروه مولفان | اسماعیل ضرغامی| مهدی پهلوانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 319

20,000 تومــان

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

گروه مولفان | جاماسب پیرکندی| علی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 214

18,000 تومــان

هنر در دنیای کودکان

گروه مولفان | دفنی پلسکو| محسن حسن پور| آتوسا اعظم کثیری| مسعود ایلوخانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 170

7,500 تومــان

موتورهای القایی خطی

گروه مولفان | عباس شیری| عباس شولایی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

درختان در منظر شهری

گروه مولفان | پیتر ج تروبریج| نینا باسوک| معصومه علی پور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان