حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فناوری ساخت درهای چوبی

گروه مولفان | حسین رنگ آور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 266

15,000 تومــان

پرتوی از قیام امام حسین

گروه مولفان | محمد تیموری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 192

1,500 تومــان

روش تدریس تربیت بدنی

گروه مولفان | محسن شفیعی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 256

9,000 تومــان

نانوتیوب های کربنی برهمکنش با سیال

گروه مولفان | علیرضا ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 192

2,700 تومــان

مکانیک شکست کاربردی

گروه مولفان | موسی مظلوم| محمد کرملو
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 370

18,000 تومــان

برگزیده ادب و نگارش فارسی

گروه مولفان | رسول چهرقانی| یدالله بهمنی مطلق
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 204

10,000 تومــان

سامانه های موقعیت یاب ماهواره ای و کاربردها

گروه مولفان | محمدحسین رفان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 208

3,400 تومــان

قانون و عملکرد آن برای معماران

گروه مولفان | باب گرین استریت| کارن گرین استریت| برایان شرمر| اسماعیل ضرغامی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 206

13,000 تومــان

مهندسی نگهداری ماشین های الکتریکی گردان

گروه مولفان | پیتر ج تاونر| جیمز پنمن| مهران کاویانی| سید محسن حسینی| علیرضا مهاجر
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 354

15,000 تومــان

نقشه برداری زیرزمینی

گروه مولفان | میراحمد میرقاسمپور| علی صنعتی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی

گروه مولفان | سرج ابریت| فرامرز آشنای قاسمی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 366

25,000 تومــان

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

گروه مولفان | سعید علیائی| الناز قهرمانی راد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 200

15,000 تومــان