حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جغرافیا و شهرشناسی

گروه مولفان | یدالله فرید
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 621

20,000 تومــان

ماشین های ابزار

گروه مولفان | محمد رضا شبگرد
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 353

13,500 تومــان

نیترات، کشاورزی و محیط زیست

گروه مولفان | تام ام. ادی اسکات| عادل ریحانی تبار
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 422

8,000 تومــان

کنترل خوردگی

گروه مولفان | ساموئل ا بردفورد| حبیب اشعثی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 564

12,000 تومــان

انسان شناسی در عرفان و حکمت متعالیه

گروه مولفان | مرتضی شجاری
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 442

9,000 تومــان

تکنولوژی بتن

گروه مولفان | صمد دیلمقانی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 212

4,000 تومــان

تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیره و تفسیر آنها با SPSS

گروه مولفان | رابرت هو| شهرام واحدی| محمد مقدم
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 519

23,000 تومــان

روش نیروها برای تحلیل و فرم یابی سازه ها

گروه مولفان | کامبیز کوهستانی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 332

12,000 تومــان

توسعه اقتصادی ایران

گروه مولفان | محمد باقر بهشتی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 341

7,000 تومــان

اصول طراحی سنتز آلی

گروه مولفان | ار. و. هوفمان| سعید جعفری راد
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 272

10,000 تومــان

حقایقی درباره مخاطرات محیطی

گروه مولفان | جان پریتانو| رابرت ان. گلدن| فرد ال. پیترسون| علی محمد خورشیددوست| فاطمه نادری| محمد دارائی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 216

8,000 تومــان

چرخه های رانکین آلی

گروه مولفان | مرتضی یاری| فرزاد محمدخانی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 256

9,000 تومــان