حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رفتار شکست مواد مهندسی

گروه مولفان | احمد رزاقیان| محمدحسین شاعری
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 296

18,000 تومــان

دیپلماسی و ماموریت دیپلماتیک

گروه مولفان | بهرام نوازنی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 364

18,000 تومــان

خواص مکانیکی مواد

گروه مولفان | احمد رزاقیان| آرمان صدقی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 320

18,000 تومــان

دینامیک خاک

گروه مولفان | براجا ام داس| ج. وی. رامانا رائو| سید ابوالحسن نائینی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 553

30,000 تومــان

دینامیک خاک

گروه مولفان | براجا ام داس| سید ابوالحسن نائینی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

رفتار سازمانی عملیاتی پیشرفته

گروه مولفان | محمدمهدی مظفری
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 506

20,000 تومــان

موسیقی شعر

گروه مولفان | ابراهیم انیس| نرگس انصاری| طیبه سیفی| کبری مرادی| کبری خسروی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 426

18,500 تومــان

شاهدانی از زمین

گروه مولفان | ریموند سی. موری| عباس آسیابانها
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 200

6,000 تومــان

شخصیت بهنجار

گروه مولفان | استیون رایس| سید علی محمد موسوی| مجاهد همتیان
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 332

15,000 تومــان

برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری

گروه مولفان | ناصر براتی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 88

20,000 تومــان

خواص فیزیکی مواد

گروه مولفان | احمد رزاقیان
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 418

20,000 تومــان

نمایه داستانهای شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

گروه مولفان | محمد امین مهدوی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان