حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | حمید اسمعیلی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 362

12,000 تومــان

مکانیک شکست

گروه مولفان | غلامحسین فرهی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 457

13,000 تومــان

خدمات تحویل مدرک

گروه مولفان | رابین کیندر| غلام حیدری| محمد رضا امیری| فریده عصاره
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 112

2,600 تومــان

زمین شناسی مهندسی کارست

گروه مولفان | محمدحسین قبادی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 304

4,700 تومــان

طراحی و پیاده سازی کامپایلرها

گروه مولفان | نرگس السادات بطحائیان
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 336

6,800 تومــان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

گروه مولفان | عباس صمدی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 210

12,000 تومــان

روش های عددی پیشرفته با مقدماتی بر روش های اجزای محدود، اجزای مرزی و بهینه سازی

گروه مولفان | غلامحسین مجذوبی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 409

4,900 تومــان

اصول و تکنیک های NMR

گروه مولفان | حسن کی پور| محمدحسن زبرجدیان
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 550

21,000 تومــان

پیدایش و شکل گیری تعلیم و تربیت نوین در ایران عصر مشروطیت

گروه مولفان | سعید خرمرویی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 483

17,000 تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | استیون تیموشنکو| جیمز ام گر| غلامحسین مجذوبی| محمود نیلی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 927

29,000 تومــان

جامعه شناسی ادبیات صوفیه

گروه مولفان | مهدی شریفیان
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 300

2,800 تومــان

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش

گروه مولفان | غلامرضا شعبانی بهار
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 185

7,800 تومــان