حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 430

24,000 تومــان

مجموعه درس گفتارهایی درباره روش تحقیق عمومی

گروه مولفان | احمد پاکتچی| مصطفی فروتن تنها
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 188

11,000 تومــان

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 2

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 432

24,000 تومــان

اقتصادسنجی عمومی -جلد 1

گروه مولفان | مهدی صادقی شاهدانی| علی اشرف زاده
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 677

33,000 تومــان

اقتصادسنجی عمومی -جلد 2

گروه مولفان | مهدی صادقی شاهدانی| علی اشرف زاده
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 589

42,500 تومــان

نظریه مالیه شرکتی -جلد 1

گروه مولفان | ژان تیرول| مجید میرزایی قزاانی| سید جعفر حسینی| محسن خانمحمدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 792

44,000 تومــان

نظریه مالیه شرکتی -جلد 2

گروه مولفان | ژان تیرول| مجید میرزایی قزاانی| سید جعفر حسینی| محسن خانمحمدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 730

40,000 تومــان

تعلیم و تربیت اقتصادی -جلد 1

گروه مولفان | مهدی طغیانی| عادل پیغامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 370

21,500 تومــان

خاستگاه ثروت

گروه مولفان | اریک دی. بین هوکر| عادل پیغامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 742

41,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

گروه مولفان | لس بک| غلامرضا حداد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

22,000 تومــان

آنچه اقتصاد از بحران آموخت

گروه مولفان | جورج ا. اکرلاف| سید احسان خاندوزی| علیرضا اشرفی احمدآباد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 412

23,000 تومــان

هفت رویکرد به مدیریت برند

گروه مولفان | تیلده هدینگ| شارلوت اف کنوتسن| موگنس بی یره| اکبر عرفانی فر| بابک حمیدیا
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 454

25,000 تومــان