حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه

گروه مولفان | ریموند ا. هینبوش| انوشیروان احتشامی| رحمن قهرمانپور| مرتضی مساح
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 576

11,500 تومــان

حقیقت و زبان

گروه مولفان | مهدی عابدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

7,000 تومــان

اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | یوسف ترابی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 376

9,500 تومــان

ریاضیات مقدماتی نظریه بازی

گروه مولفان | مهدی رضا درویش زاده| ریحانه جلیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 214

9,000 تومــان

پیشینه و نقش سازمانهای بین المللی در نظام بین الملل

گروه مولفان | محمدحسن خانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 436

9,000 تومــان

نظریه انتخاب

گروه مولفان | مهدی رضا درویش زاده| آرمان رضایتیچران
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 177

7,500 تومــان

آفاق تمدنی انقلاب اسلامی

گروه مولفان | جلال درخشه| علی آدمی ابرقویی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 648

15,000 تومــان

تئوری بازی ها

گروه مولفان | آندریو ماس-کولل| مایکل دنیس وینستن| جری آر گرین| منصور اعتصامی| محمدتقی محبی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 198

8,000 تومــان

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | مهدی بیکی| محمد باقر خرمشاد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 422

8,000 تومــان

جنگ نرم فرهنگی

گروه مولفان | مایکل چارلز ویلیامز| اصغر افتخاری| مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 380

8,000 تومــان

دیپلماسی عمومی، جامعه مدنی و قدرت نرم

گروه مولفان | یاسوشی واتانابه| دیوید ال. مکانل| سید محسن روحانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 312

7,000 تومــان

جهانگردی؛ ارتباطی میان فرهنگی

گروه مولفان | محمد هادی همایون
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 356

10,500 تومــان