حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نهادها و توسعه

گروه مولفان | محمود متوسلی| مصطفی سمیعی نسب| علی نیکونسبتی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 560

31,000 تومــان

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 490

27,500 تومــان

نگاهی به رویکردهای بدیل

گروه مولفان | محمود متوسلی| مصطفی سمیعی نسب| علی نیکونسبتی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 432

24,500 تومــان

قدرت نرم، آموزش عالی و تولید علم

گروه مولفان | ارسلان قربانی شیخ نشین| مهدی خضریان| مهدی یزدان پناه
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 368

15,000 تومــان

قدرت نوآوری اجتماعی

گروه مولفان | استیون گلداسمیت| گی گی جورجز| تیم گلین برک| علی اصغر سعدآبادی| حسین افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 356

17,500 تومــان

تکافل خرد

گروه مولفان | محمدرضا سیدنورانی| حسین رشیدی نژاد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 274

14,000 تومــان

پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران

گروه مولفان | فائز دین پرست
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 174

9,000 تومــان

پیش درآمدی بر علوم سیاست گذاری

گروه مولفان | هارولد دوایت لاسول| حمیدرضا ملک محمدی نوری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

یادگیری چگونه یادگرفتن

گروه مولفان | جوزف دونالد نواک| دی. بی. گاوئین| داریوش نوروزی| فریده صیادی| لیلا زمانی کوخالو| خدیجه ابوالمعالی حسینی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 256

14,500 تومــان

نظریه قراردادها

گروه مولفان | مرتضی درخشان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

70,000 تومــان

استعاره های استراتژی

گروه مولفان | سینتیا واگنر ویک| بهمن حاجی پور| فاطمه رشیدزاد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 238

12,000 تومــان

زبان و سیاست

گروه مولفان | جان ارل جوزف| مصطفی شهیدی تبار
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 306

15,500 تومــان