حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه

گروه مولفان | ریموند ا. هینبوش| انوشیروان احتشامی| رحمن قهرمانپور| مرتضی مساح
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 576

11,500 تومــان

دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا

گروه مولفان | یارول مانهایم| محمدصادق اسمعیلی| حسام الدین آشنا
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 334

7,000 تومــان

پژوهش در علوم سیاسی

گروه مولفان | کاووس سید امامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 520

26,900 تومــان

حقیقت و زبان

گروه مولفان | مهدی عابدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

7,000 تومــان

مبانی تربیت اسلامی و برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | جمیله علم الهدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 392

9,800 تومــان

مبانی و روش شناسی تبیین

گروه مولفان | محمدحسین جمشیدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 440

13,200 تومــان

اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | یوسف ترابی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 376

9,500 تومــان

دین و دانش

گروه مولفان | محمدحسین مهدوی نژاد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 384

17,000 تومــان

ریاضیات مقدماتی نظریه بازی

گروه مولفان | مهدی رضا درویش زاده| ریحانه جلیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 214

9,000 تومــان

پیشینه و نقش سازمانهای بین المللی در نظام بین الملل

گروه مولفان | محمدحسن خانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 436

13,000 تومــان

دانشگاه و مرجعیت علمی

گروه مولفان | کمیل رودی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 208

6,300 تومــان

نظریه انتخاب

گروه مولفان | مهدی رضا درویش زاده| آرمان رضایتیچران
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 177

7,500 تومــان