حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک پرواز

گروه مولفان | محمد هاشم صدرایی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 598

15,000 تومــان

مبانی مدیریت پروژه های عمرانی، شهری و بحران ویژه مدیران، متخصصین و دانشجویان رشته های مهندسی

گروه مولفان | ساسان سوادکوهی فر
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 0

3,500 تومــان

دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

گروه مولفان | محمود ارشادی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

جغرافیای نظامی -جلد 2

گروه مولفان | جان کالینز| محمدرضا آهنی| بهرام محسنی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 416

3,500 تومــان

زمین شناسی مهندسی

گروه مولفان | حسن صادقی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 550

13,000 تومــان

روشهای ریاضی در فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | اسماعیل احمدی آذر
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 404

3,200 تومــان

مخابرات ماهواره ای

گروه مولفان | آگروال| ماینی| جواد شیخ زادگان
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 740

10,500 تومــان

جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت باروری

گروه مولفان | رحیم سروری| محمد قهری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 172

1,300 تومــان

نظریه الیگوپولی با شرکتهای چند محصولی

گروه مولفان | فرنتس سیداروسکی| کوجی اوکوگوچی| اردشیر احمدی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 184

1,800 تومــان

اصول آیرودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| مسعود صدرعاملی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 564

4,200 تومــان

جغرافیای نظامی -جلد 1

گروه مولفان | جان کالینز| محمدرضا آهنی| بهرام محسنی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 340

8,000 تومــان

لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع

گروه مولفان | دونالد واترز
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 584

4,000 تومــان