حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک پرواز

گروه مولفان | محمد هاشم صدرایی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 598

15,000 تومــان

دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

گروه مولفان | محمود ارشادی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت باروری

گروه مولفان | رحیم سروری| محمد قهری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 172

1,300 تومــان

لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع

گروه مولفان | دونالد واترز
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 584

4,000 تومــان

معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

گروه مولفان | هشام روینی| مصطفی عبدالبار| علی ناصری| محمد مهدی نظام آبادی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 420

13,000 تومــان

تجهیزات ضد زره هوشمند در نبرد ناهمگون

گروه مولفان | سهیل امامیان
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 150

3,500 تومــان

رمزنگاری با کلید عمومی

گروه مولفان | محمد باقری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 144

1,200 تومــان

عصب شناسی حرکت انسان

گروه مولفان | چارلز تی. لئونارد| پونه مختاری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 368

17,000 تومــان

فرسایش مواد و کنترل آن توسط مهندسی سطح

گروه مولفان | اندرو بچلور| لونی لام| مارگام چاندراسکاران| محمدحسن رستگار زارع
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 414

3,000 تومــان

شیمی مواد منفجره

گروه مولفان | حسین مومنیان
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 197

5,500 تومــان

آزمایشگاه شیمی پلیمر

گروه مولفان | سید حسین حسینی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 278

3,800 تومــان

اصول و مبانی هوش مصنوعی

گروه مولفان | محمد رضا حسنی آهنگر| محمدرضا کنگاوری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 384

6,000 تومــان