حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی و کاربرد نظریه فازی

گروه مولفان | فریبرز موسوی مدنی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 410

26,000 تومــان

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری -جلد 2

گروه مولفان | مهدی پدرام
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 458

28,000 تومــان

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری -جلد 1

گروه مولفان | مهدی پدرام
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 346

21,000 تومــان

بن مایه های زیبایی شناسی در آثار خوشنویسی خطوط پهلوی و شکسته نستعلیق

گروه مولفان | میترا معنوی راد
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 160

10,000 تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

گروه مولفان | حسین علوی طبری
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 249

12,000 تومــان

بازارها و نهادهای مالی

گروه مولفان | ابراهیم عباسی| علی آدوسی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 479

15,000 تومــان

مدیریت مالی پیشرفته

گروه مولفان | حسن قالیباف اصل| شهرام بابالویان| میرسجاد مسجدموسوی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 558

30,000 تومــان

مکانیک شاره ها

گروه مولفان | امیر آقامحمدی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 230

18,000 تومــان

نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک

گروه مولفان | رابرت ال دیوینی| مریم ربیعی| منیره اکبری
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 423

14,000 تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | مهدی پدرام
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 297

8,500 تومــان

منسوجات سنتی هند

گروه مولفان | فریده طالب پور
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 200

6,700 تومــان

مکانیک آماری -جلد 1

گروه مولفان | پتریا| امیرعلی مسعودی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 402

22,000 تومــان