حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی نرم افزار شیء گرا -جلد 1

گروه مولفان | چن-هو کونگ| بهمن زمانی| افسانه فاطمی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 452

25,000 تومــان

فناوری های نوپدید در آموزش از راه دور -جلد 1

گروه مولفان | جورج ولتسیانوس| نگین برات دستجردی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 204

8,500 تومــان

مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی

گروه مولفان | سیدهدایت اله نوری| اصغر نوروزی آورگانی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 294

11,000 تومــان

صندوق بین المللی پول و نظام پولی جهان

گروه مولفان | لیلا ترکی| هوشنگ شجری
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 324

12,000 تومــان

فیزیولوژی پروکاریوت ها

گروه مولفان | زهرا اعتمادی فر| شراره ستوده| سمانه شاهرخ
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 590

20,000 تومــان

شواهد تجربی حیات پس از مرگ

گروه مولفان | جفری لانگ| پل پری| محمد باقر کجباف| علی نقی قاسمیان نژاد
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 238

10,000 تومــان

اصول برنامه نویسی همروند

گروه مولفان | کامران زمانی فر
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 240

9,000 تومــان

مفاهیم سیستم پایگاه داده ها

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| هنری اف کورت| اس سودارشان| مائده عاشوری| محمد علی نعمت بخش
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 574

20,000 تومــان

الکترونیک قدرت

گروه مولفان | مهدی نیرومند| یحیی فرهادی| سعید عظیمی سردری
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 598

21,000تومــان

درآمدی بر نظریه کدگذاری

گروه مولفان | ریموند هیل| علی رضا عبداللهی| محمد نیکویی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 215

8,000تومــان

مهندسی تاسیسات الکتریکی و روشنایی

گروه مولفان | اسکندر قلی پور| رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 450

17,000تومــان

زیست فناوری ملکولی

گروه مولفان | محمدعلی اسداللهی| حمید زرکش اصفهانی| ابوالقاسم عباسی کجانی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 508

18,000 تومــان