حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی بازرسی زیست محیطی

گروه مولفان | صمد علیپور
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 412

16,000 تومــان

نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی

گروه مولفان | رضا درویش زاده
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

بیماریهای انگلی طیور

گروه مولفان | موسی توسلی
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 188

9,500 تومــان

کلیات مدیریت آموزشی

گروه مولفان | میرمحمد سیدعباس زاده
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 240

2,200 تومــان

شیمی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | ومولاپالی| هدایت راحمی| سپیده بانی سعید
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 640

7,700 تومــان

حقوق بازرگانی بین الملل

گروه مولفان | سیدحسام الدین هدایت زاده
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 388

9,000 تومــان

تشخیص طیفی و شیمیایی ترکیبات آلی

گروه مولفان | کریدل| گوین پننت الیس| ناصر اردبیلچی| جبار خلفی
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 228

900 تومــان

مواد انفجاری قوی و پیشرانه ها

گروه مولفان | استنلی فوردهام| علی حسن زاده| المیرا سرداری| محمد مهدی نمازی
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 448

4,700 تومــان

اصول حسابداری (3)

گروه مولفان | پرویز پیری
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 388

6,200 تومــان

تکنولوژی نانو مقیاس در سیستم های زیستی

گروه مولفان | متین بالجی| نادر نوروزی پسیان| سجاد احمدی| زهرا ملک پور
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 668

10,000 تومــان

سیستم های حسابداری

گروه مولفان | پرویز پیری
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 336

10,500 تومــان

اطلاعات دارویی دام های کوچک

گروه مولفان | شهرام جوادی
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان