حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی بیوشیمی و بیوتکنولوژی

گروه مولفان | قاسم نجف پور| رضا داورنژاد
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 662

20,000 تومــان

آموزش تنیس روی میز

گروه مولفان | اسفندیار خسروی زاده| علی خسروی زاده| محمد نادری
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 356

14,000 تومــان

تنش حرارتی و عملکرد تولیدی حیوانات

گروه مولفان | مهدی خدایی مطلق| مهدی کاظمی بنچناری
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 376

18,000 تومــان

نانوفناوری و کاربردهای آن در علوم باغبانی

گروه مولفان | موسی سلگی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 186

10,000 تومــان

روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری

گروه مولفان | حمیدرضا مومنی| پریسا مالکی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 188

2,000 تومــان

مبانی فیزیولوژی

گروه مولفان | نیلوفر دربندی| مریم هزاوه ای
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 640

16,000 تومــان

سنجه شناسی اپتیکی

گروه مولفان | شل ی. گسویک| محمد ابوالحسنی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 528

4,500 تومــان

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

گروه مولفان | حسن خلجی| داریوش خواجوی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 312

3,100 تومــان

نگرشی بر اندیشه های مولوی

گروه مولفان | جلیل مشیدی| جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 292

2,900 تومــان

ماشین های فضای سبز

گروه مولفان | مجید لشگری| طاهره جهانی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 268

12,000 تومــان

رزونانس مغناطیس هسته در شیمی معدنی

گروه مولفان | حمید خانمحمدی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

مبادی فقه و اصول

گروه مولفان | ابراهیم ابراهیمی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 236

1,200 تومــان