حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آمار 1

گروه مولفان | علی مدنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 616

13,000 تومــان

فرهنگ اصطلاحات تخصصی

گروه مولفان | هاشم نیکومرام| فریدون رهنمای رودپشتی| فرشاد هیبتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 455

7,500 تومــان

چالش های اجتماعی فرهنگی سنت و مدرنیته در ایران

گروه مولفان | محمد علی محمدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 320

5,600 تومــان

مقدمه ای بر روشهای آماری چند متغیره کاربردی

گروه مولفان | فرخ درویش کجوری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 328

5,500 تومــان

فرآیند جهانی شدن

گروه مولفان | محمد باقر نوبخت| حامد محمدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 216

3,700 تومــان

رشد، ثبات و تجارت

گروه مولفان | برایان اسنودن| مهدی تقوی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 330

6,000 تومــان

اصول و روش های پژوهش کیفی

گروه مولفان | نجلا حریری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 360

5,500 تومــان

مباحثی از مدیریت اسلامی -جلد 2

گروه مولفان | عبدالله جاسبی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 312

1,600 تومــان

  • 1