حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بکارگیری Stata برای اصول اقتصاد سنجی

گروه مولفان | لی سی ادکینز| آر. کارتر هیل| احمد صادقی| بهروز حسن پور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 791

48,000 تومــان

برنامه ریزی حمل و نقل مواد

گروه مولفان | علی روزبه نیا| حسن حاله
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 374

26,000 تومــان

تئوری های مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 540

25,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | علی اکبر قهرمانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 618

34,000 تومــان

مبانی اقتصاد مهندسی و ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

گروه مولفان | رضا رمضانیان| محمد سعیدی مهرآباد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 435

22,000 تومــان

حسابداری پیشرفته 2

گروه مولفان | محمد مهدی حمیدی زاده| فرزین رضایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 251

18,500 تومــان

ریاضیات پایه

گروه مولفان | بهروز آتشی| پروین صفری| علی خالدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 255

11,500 تومــان

طراحی سیستم های تولید سلولی

گروه مولفان | محمد سعیدی مهرآباد| محمدمهدی پایدار
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 169

9,500 تومــان

مدیریت منایع انسانی بین الملل

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی| سیدحمید کشفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 490

24,000 تومــان

English for the students of management

گروه مولفان | جواد محرابی| مهدی بابایی اهری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 290

17,000 تومــان

علم و مهندسی مواد

گروه مولفان | رجبعلی ابراهیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 304

9,900 تومــان

زنجیره ی تامین سبز

گروه مولفان | جعفر رزمی| میثم نصرالهی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 310

15,000 تومــان