حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بکارگیری Stata برای اصول اقتصاد سنجی

گروه مولفان | لی سی ادکینز| آر. کارتر هیل| احمد صادقی| بهروز حسن پور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 791

48,000 تومــان

برنامه ریزی حمل و نقل مواد

گروه مولفان | علی روزبه نیا| حسن حاله
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 374

26,000 تومــان

تئوری های مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 540

25,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | علی اکبر قهرمانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 618

34,000 تومــان

مدیریت منایع انسانی بین الملل

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی| سیدحمید کشفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 490

24,000تومــان

English for the students of management

گروه مولفان | جواد محرابی| مهدی بابایی اهری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 290

17,000 تومــان

علم و مهندسی مواد

گروه مولفان | رجبعلی ابراهیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 304

9,900 تومــان

بهینه سازی از طریق شبیه سازی

گروه مولفان | پرهام عظیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 286

18,500 تومــان

اصول کار با xilinx fpg و کار با نرم افزار ISE

گروه مولفان | حسین حسینی نهوجی| حسن حسینی نهوجی| احمد شعر بافی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 246

7,000 تومــان

حسابداری پیشرفته 1

گروه مولفان | محمد مهدی حمیدی زاده| فرزین رضایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 236

14,000 تومــان

مقدمه ای بر تحقیق در عملیات 1 -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا علی نژاد| سیدحامد میرطالب
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری عملکرد

گروه مولفان | علیرضا علی نژاد| مجید زهره بندیان| نیما اسفندیاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 168

7,500 تومــان