حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای جامع ANSYS WORKBENCH

گروه مولفان | امیر توحیدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 747

33,000 تومــان

اکوتوریسم

گروه مولفان | دیوید ا فنل| محسن رنجبر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 394

10,500 تومــان

تفسیر نقشه های توپوگرافی

گروه مولفان | محسن رنجبر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 262

9,000 تومــان

ریاضیات پایه

گروه مولفان | عباس ارجمندفر| ابوالفضل تهرانیان| امیر خسروانی راد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 565

8,500 تومــان

آیندۀ شهری قرن 21

گروه مولفان | پیتر هال| اولریش پفایفر| علیرضا استعلاجی| رحیم سرور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 588

10,000 تومــان

گرافیک صنعتی

گروه مولفان | رضا صباغ| امراله مرادی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 408

5,600 تومــان

نخستین درس در محاسبات عددی

گروه مولفان | مهدی انصاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری
تعداد صفحات: 267

2,000 تومــان

  • 1