حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خط فرمان لینوکس

گروه مولفان | اسکات گرانمن| محمد صادق سرشوق
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
تعداد صفحات: 392

5,400 تومــان

مانیتورینگ سیستم های مکاترونیک و رباتیک

گروه مولفان | محسن صفوی| فرهاد عظیمی فر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
تعداد صفحات: 184

3,300 تومــان

تکنولوژی فرآورده های چینی

گروه مولفان | حسین پایدار
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
تعداد صفحات: 282

4,000 تومــان

شیمی تجزیه برای مهندسی مواد

گروه مولفان | حمیدرضا ابراهیمی| محسن کیوانفرد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
تعداد صفحات: 168

2,400تومــان

انگلیسی برای دانشجویان صنایع فلزی

گروه مولفان | محسن شاهرخی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
تعداد صفحات: 130

1,800 تومــان

  • 1