حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زندگی و زمانه سردار اسعد سوم جعفر قلی خان

گروه مولفان | مهری صدیقی مورنانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 231

7,000 تومــان

تاریخچه مکانیزاسیون کشاورزی در جهان و ایران -جلد 1

گروه مولفان | منصور بهروزی لار
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 292

7,000 تومــان

مکانیزاسیون کشاورزی 1 -جلد 2

گروه مولفان | منصور بهروزی لار
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 286

7,000 تومــان

واژگان کالبد شناسی دامپزشکی

گروه مولفان | مجید مروتی شریف آباد| الهام صالحی| بیژن رادمهر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 212

2,900 تومــان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

گروه مولفان | قدرت الله فتحی| ناظر آریان نیا| محمدرضا عنایت قلی زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 290

4,000 تومــان

اکولوژی گیاهان زراعی

گروه مولفان | محمدحسین قرینه| محمدرضا عنایت قلی زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
تعداد صفحات: 328

4,400 تومــان

  • 1