حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

امتحان بدون اضطراب

گروه مولفان | دیوید آکرس| مجتبی تمدنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 258

15,000 تومــان

دولت در اندیشه اجتماعی معاصر

گروه مولفان | مایکل مارینتو| حسن آب نیکی| محمد جواد موسی نژاد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 308

16,000 تومــان

نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل

گروه مولفان | جان سامرز-فلناگن| ریتا سامرز-فلناگن| مجتبی تمدنی| مهران آزادی| بهمن بهمنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 668

25,000 تومــان

تلفیق فناوری در برنامه درسی

گروه مولفان | شلی فری| ایمی گمیل| سالی آیرونز| محمد نوریان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

حسابداری شرکت های بیمه

گروه مولفان | محمد علی فتوره بنایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 330

12,000 تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | محمد علی فتوره بنایی| عبدالرضا طهماسبی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 332

4,900 تومــان

اقتصاد کلان

گروه مولفان | اورانوس پریور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تعداد صفحات: 308

4,500 تومــان

  • 1