حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سدسازی

گروه مولفان | یوسف زندی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
تعداد صفحات: 560

20,000 تومــان

راهنمای عملی تکنیک ها و روش های باکتری شناسی ماهیان و سخت پوستان

گروه مولفان | کیمبرلی ا ویتمن| نیل جی. مک نایر| سیدجاوید مرتضوی تبریزی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
تعداد صفحات: 296

4,100 تومــان

مفاهیم اساسی در روشهای تحقیق

گروه مولفان | حمید میرزایی| ناصر مدیرشهلا
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
تعداد صفحات: 291

4,200 تومــان

طرح ریزی تعمیرات و نگهداری

گروه مولفان | کمال الدین رحمانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
تعداد صفحات: 427

5,700 تومــان

پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | رضا نظری| یعقوب علوی متین
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
تعداد صفحات: 353

4,000 تومــان

  • 1