حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک خاک و پی

گروه مولفان | بود هو| علی نورزاد| مصطفی جلال
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 1096

25,000 تومــان

برنامه ریزی انرژی

گروه مولفان | علی ذبیحی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 414

7,500 تومــان

ویژگی های مواد در مهندسی برق و الکترونیک

گروه مولفان | محمدرضا مشکوه الدینی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 532

10,000 تومــان

ریاضیات عمومی

گروه مولفان | عبدالحسین هورفر| شهرام منصوری گاوکانی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

توربین های بخار و گاز

گروه مولفان | ا. جی کاستیوک| رضا شمشیرگران
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مکانیک خاک کاربردی با نرم افزار ABAQUS

گروه مولفان | سام هلوانی| علی نورزاد| مصطفی جلال
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 651

13,500 تومــان

روانگرایی خاک یافته ها و دستاوردهای نوین

گروه مولفان | علی نورزاد| مصطفی جلال
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 272

6,000 تومــان

متالورژی، شیمی و خوردگی در بویلر

گروه مولفان | خسرو رحمانی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 386

7,000 تومــان

برنامه نویسی به زبان Fortran 90/ 95

گروه مولفان | سعید موسوی ندوشنی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 312

4,500 تومــان

آشنایی با Arc View - GIS

گروه مولفان | همایون مطیعی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 430

6,000 تومــان

آشنایی با مفاهیم مکانیک سیالات

گروه مولفان | رضا شمشیرگران| امیرفرهاد نجفی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 208

3,500 تومــان

اصول تعیین حریم منابع آب

گروه مولفان | احمد رضوی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 344

5,000 تومــان