حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روانگرایی خاک یافته ها و دستاوردهای نوین

گروه مولفان | علی نورزاد| مصطفی جلال
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 272

6,000 تومــان

مکانیک خاک کاربردی با نرم افزار ABAQUS

گروه مولفان | سام هلوانی| علی نورزاد| مصطفی جلال
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 651

13,500 تومــان

توربین های بخار و گاز

گروه مولفان | ا. جی کاستیوک| رضا شمشیرگران
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

ریاضیات عمومی

گروه مولفان | عبدالحسین هورفر| شهرام منصوری گاوکانی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

برنامه ریزی انرژی

گروه مولفان | علی ذبیحی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 414

7,500 تومــان

برنامه نویسی به زبان Fortran 90/ 95

گروه مولفان | سعید موسوی ندوشنی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 312

4,500 تومــان

نظریه و مسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی

گروه مولفان | هوئی پیائو شو| شهرام منصوری گاوکانی
ناشر: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
تعداد صفحات: 466

7,000 تومــان

  • 1