حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی

گروه مولفان | سعیده سلطانی
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 240

13,000تومــان

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور-ارنست کوه -جلد 1

گروه مولفان | رضا کرمی شاهنده| حسن میراب
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 776

21,500 تومــان

مجموعه مدارهای الکترونیکی برای جوانان -جلد 3

گروه مولفان | محمود بخت آور
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 168

7,000تومــان

طراحی اجزای ماشین

گروه مولفان | مریل فرانکلین اسپاتس| تری ای شوپ| هدایت موتابی
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 520

20,000 تومــان

تشریح کامل مسایل معماری کامپیوتر

گروه مولفان | بهزاد سروش| اژدر فتحی| حسن منصف| ام. موریس مانو
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

مجموعه مدار برای جوانان -جلد 4

گروه مولفان | محمود بخت آور
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 208

7,000 تومــان

تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | ایرج امیری بهقدم| پوریا صادقیان| سید پدرام شاه ابراهیمی| فردینانز پیر بیر
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

الکترونیک بزبان ساده برای دانش آموزان 1

گروه مولفان | محمود بخت آور
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

طراحی اجزای ماشین (2)

گروه مولفان | مریل فرانکلین اسپاتس| تری ای شوپ| هدایت موتابی
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 398

17,000 تومــان

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها -جلد 2

گروه مولفان | رضا کرمی شاهنده| حسن میراب
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 588

30,000تومــان

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| حسن صنعتی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 352

16,500 تومــان

الکترونیک بزبان ساده برای دانش آموزان 2

گروه مولفان | محمود بخت آور
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان