حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

معماری دیپلماتیک

گروه مولفان | جین سی لوفلر
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 352

12,800 تومــان

فرهنگ تصویری معماری

گروه مولفان | فرانک چینگ| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 366

24,800 تومــان

اقلیم و معماری

گروه مولفان | مرتضی کسمائی
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 299

29,800 تومــان

اصول و مبانی ترسیم پرسپکتیو

گروه مولفان | جان مونتاگیو| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 263

24,800 تومــان

معماری فرم، فضا و نظم

گروه مولفان | فرانک چینگ| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 400

26,800 تومــان

فنون طراحی و ترسیم

گروه مولفان | تام پورتر| سو گودمن| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 148

8,800 تومــان

معماری توبره ای

گروه مولفان | کاکی هانتر| دونالد کیفمایر| پدرام وفاداری
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 224

19,800 تومــان

بیان گرافیکی در طراحی و معماری

گروه مولفان | پل لازیو| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 252

15,800 تومــان

نورمن فاستر

گروه مولفان | آلدو بندتی| سعید موسوی
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 352

24,800 تومــان

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی

گروه مولفان | جولیوس پانرو| مارتین زلنیک| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 316

24,800 تومــان

مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا

گروه مولفان | کلی ال. راس| ادوارد وینترز| کلر کوپر| آرش ارباب جلفایی
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 132

15,800 تومــان

بادخان

گروه مولفان | محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 108

12,800 تومــان