حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دلوز و گواتاری برای معماران

گروه مولفان | اندرو بلنتاین| نگار صبوری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 191

20,000 تومــان

نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

گروه مولفان | داود مناشری| محمدحسین بادامچی| عرفان مصلح
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 496

55,000 تومــان

تاریخ پزشکی

گروه مولفان | ویلیام اف. باینام| فهیمه مخبر دزفولی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 225

20,000 تومــان

دیالوگ

گروه مولفان | پیتر ووماک| مژده ثامتی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 212

24,000 تومــان

اطلاعات

گروه مولفان | لوچانو فلوریدی| مهدی جوادی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 191

15,000 تومــان

سیاه چاله ها

گروه مولفان | کاترین ام. بلاندل| شادی حامدی آزاد
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 133

12,000 تومــان

ضعف و قوت اراده؛ از منظر فلسفی، روانشناختی، زبانشناختی

گروه مولفان | آرو ین آذرگین
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 288

30,000 تومــان

تارانتینو

گروه مولفان | علی روحانی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 109

12,000 تومــان

کنفوسیوس و طریقه چینی

گروه مولفان | هرلی گلسنر کریل| گیتی وزیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 400

40,000 تومــان

ماکیاوللی

گروه مولفان | رابرت کوهن| غلامرضا شهبازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 123

12,000 تومــان

اشتباه قشنگ زرافه

گروه مولفان | حمیدرضا توکلی| علی خدایی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 20

5,000 تومــان

طنین صدای یک انسان

گروه مولفان | دیوید هنری هوانگ| غلامرضا شهبازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 70

10,000 تومــان