حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اطلاعات

گروه مولفان | لوچانو فلوریدی| مهدی جوادی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 191

15,000تومــان

سیاه چاله ها

گروه مولفان | کاترین ام. بلاندل| شادی حامدی آزاد
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 133

12,000تومــان

ضعف و قوت اراده؛ از منظر فلسفی، روانشناختی، زبانشناختی

گروه مولفان | آرو ین آذرگین
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 288

30,000تومــان

تارانتینو

گروه مولفان | علی روحانی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 109

12,000تومــان

کنفوسیوس و طریقه چینی

گروه مولفان | هرلی گلسنر کریل| گیتی وزیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 400

40,000تومــان

ماکیاوللی

گروه مولفان | رابرت کوهن| غلامرضا شهبازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 123

12,000تومــان

اشتباه قشنگ زرافه

گروه مولفان | حمیدرضا توکلی| علی خدایی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 20

5,000 تومــان

طنین صدای یک انسان

گروه مولفان | دیوید هنری هوانگ| غلامرضا شهبازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 70

10,000تومــان

خارج

گروه مولفان | یورگ شوبیگر| فرحناز عجمی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 55

6,000تومــان

نوآوری های فلسفی صدرالمتالهین

گروه مولفان | زهرا مصطفوی| محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 507

45,000 تومــان

مکانیک کوانتومی به شما آسیب نمی رساند

گروه مولفان | مارکوس چاون| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 244

18,000تومــان

ستایش تئاتر

گروه مولفان | آلن بدیو| نیکولا ترو ئون| محمد رضا خاکی| غلامرضا شهبازی
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 75

10,000 تومــان