حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سمفونی سرنوشت

گروه مولفان | ربعی مدهون| عبدالله ضابطی| حبیب الله عباسی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 311

25,000 تومــان

نابخردان

گروه مولفان | سپیده امیدواری
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 280

20,000 تومــان

زیبایی شناسی زدایی

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری| صفا سبطی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 158

12,000 تومــان

نیایش

گروه مولفان | علی شریعتی| آلکسی کارل
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 202

12,000 تومــان

ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری| صفا سبطی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

پیامبر مدرنیسم ادبی

گروه مولفان | حبیب الله عباسی| فرزاد بالو
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 268

16,000 تومــان

معشوق داعشی

گروه مولفان | هاجر عبدالصمد| حبیب الله عباسی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 230

15,000 تومــان

افلاطون؛ سوسور

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری| فرزاد بالو
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 170

12,000 تومــان

ناصرخسرو، سوسور

گروه مولفان | فرزاد بالو| مهدی خبازی کناری
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 136

9,000 تومــان

از difference تا Difference

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 324

20,000 تومــان

هرمنوتیک، عنوان، داستان

گروه مولفان | عفات غفوری
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 197

15,000 تومــان

آب به تنهایی پاسخ تشنگی نیست

گروه مولفان | ادونیس
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 248

16,000 تومــان