حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 2

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 3

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 4

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

الزامات مدیریت انرژی -جلد 9

گروه مولفان | محمدتقی جعفرزاده| محمد خوشگرد| محمدرضا درشی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی

گروه مولفان | علیرضا نتاج
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 1

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

مواد خطرناک در پالایشگاه ها

گروه مولفان | علیرضا نریمان نژاد| معصومه جوادی مقدم
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

چشم انداز محیط زیست جهان GEO4

گروه مولفان | شمسی پنجه آغمیونی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

الزامات مدیریت کیفیت هوا

گروه مولفان | معصومه مرادزاده آبقد| محمدتقی جعفرزاده
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

معاهدات بین المللی -جلد 2

گروه مولفان | محمدرضا سرافرازی اردکانی| محمدتقی جعفرزاده
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

الزامات عمومی مدیریت -جلد 4

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| محمدتقی جعفرزاده| محمدرضا سرافرازی اردکانی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مجموعه راهنماهای بهداشت کار در صنایع پتروشیمی -جلد 2

گروه مولفان | ماندانا آقابیگی| مهدی جهانگیری| بهمن رماوندی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان