حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

گروه مولفان | سیدعلیرضا مهدوی اردستانی| علی مجدزاده کوهبنانی| مهران طریحی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

برگه اطلاعات ایمنی

گروه مولفان | حسین مهدی زاده| احسان بذرافشان
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

180,000 تومــان

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند

گروه مولفان | هاشم ستاره| مسعود مردانی| زهره قربعلی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 2

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 3

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 4

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

الزامات مدیریت انرژی -جلد 9

گروه مولفان | محمدتقی جعفرزاده| محمد خوشگرد| محمدرضا درشی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی

گروه مولفان | علیرضا نتاج
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

امداد و نجات در تصادفات

گروه مولفان | امیرحسین دولت آبادی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 1

گروه مولفان | قدرت الله نصیری| علیرضا نریمان نژاد| مسعود رفیعی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

مواد خطرناک در پالایشگاه ها

گروه مولفان | علیرضا نریمان نژاد| معصومه جوادی مقدم
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

چشم انداز محیط زیست جهان GEO4

گروه مولفان | شمسی پنجه آغمیونی
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان