حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

حسابداری صنعتی 3

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

اصول سرپرستی

گروه مولفان | غلامرضا امجدی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 149

8,000 تومــان

اصول سرپرستی در تربیت بدنی

گروه مولفان | وحید شجاعی| ناصر صداقتی پور
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 182

10,000 تومــان

طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

گروه مولفان | محمد باقر میران زاده
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 191

9,000 تومــان

ریاضیات مهندسی پیشرفته

گروه مولفان | مسعود ساروی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 492

20,000 تومــان

حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 152

15,000 تومــان

ریاضیات پیش دانشگاهی

گروه مولفان | داود ابراهیمی بقا
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 265

13,000 تومــان

ریاضیات و آمار پیش دانشگاهی

گروه مولفان | شیوا نوحی| فردین اسمعیل نیا| محمدحسین مسلمی کوپائی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 171

8,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل

گروه مولفان | غلامرضا یاراحمدی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 216

6,000 تومــان

حل تشریحی مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن

گروه مولفان | شعبانعلی صفری| بابک سعیدی| صفی شاهی فرد| روئل ونس چرچیل
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 361

9,000 تومــان

راهنمای حل مسایل روش های الکتروشیمی

گروه مولفان | سینتیا جی زوسکی| جانا لدی| لاری آر فاکنر| آلن ج بارد| احمد نوزادگلی کند| مهدی عسگری
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 166

5,000 تومــان