حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای خریداران و کاربران تلسکوپ ها و دوربین های دوچشمی

گروه مولفان | جیمز مالنی| شادی حامدی آزاد
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

اطلس فشرده آسمان

گروه مولفان | راجر دبلیو سینوت| فرهاد ذکاوت
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 128

7,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 564

9,500 تومــان

تئوری و سیاست های اقتصاد کلان

گروه مولفان | ناصر سیف اللهی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 327

7,500 تومــان

مدیریت ریسک پروژه

گروه مولفان | عباس شجاعی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 290

12,000 تومــان

سیستم های صف

گروه مولفان | محمد رضا حمیدی زاده
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 344

14,000 تومــان

تئوری اقتصاد خرد

گروه مولفان | ناصر سیف اللهی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 350

7,000 تومــان

برنامه ریزی تولید با تقاضای پویا

گروه مولفان | محمد محمدی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان

مدیریت ریسک پروژه با استفاده از PETERMASTER V8

گروه مولفان | حسین عوض خواه
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 281

7,000 تومــان

کنترل تولید و موجودی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 262

8,000 تومــان

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

گروه مولفان | کیوان کمندانی پور| هادی دارابی محبوب
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 366

7,500 تومــان

اقتصاد مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | محمد رضا حمیدی زاده
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 391

25,000 تومــان