حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صنایع دستی و گردشگری

گروه مولفان | شادی فروغی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

کوه ها و آب، گل ها و پرندگان هوکوسای

گروه مولفان | ماتی فورر| طلعت صابری
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

مدیریت گردشگری میراث فرهنگی

گروه مولفان | محمدرضا صالحی پور
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

شناخت روحیات ملل

گروه مولفان | زهرا کاظمی| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 176

3,000 تومــان

شناخت گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

مجموعه قوانین کاربردی اراضی و مسکن

گروه مولفان | مهدی پناهی بروجنی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 176

8,000 تومــان

گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی و عطاری ایران

گروه مولفان | مرتضی صفایی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 1144

35,000 تومــان

بازاریابی گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| سید محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

موزه، موزه داری و موزه ها

گروه مولفان | محمد زاهدی| بهاره حاجیها| مریم خیامباشی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

3,400 تومــان

فن راهنمایی گشت

گروه مولفان | محمد زاهدی| ارسلان بلالی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان

برنامه ریزی و سرپرستی گشتها

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| سید محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

خدمات صنعت گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان