حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روان شناسی شایعه

گروه مولفان | نیکلاس دیفونزو| پراشانت بوردیا| مژگان سپاه منصور
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 235

21,500تومــان

رودخانه تغییر

گروه مولفان | الیزابت لسر| امیرحسین میرزائیان
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 293

18,000تومــان

جرئت بسیار

گروه مولفان | سی. برنی براون| مریم تقدیسی
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

آرامش در سایه ی گل سرخ

گروه مولفان | عباس مهیاد
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 152

11,500 تومــان

چگونه یک سخنرانی تد ارائه دهیم

گروه مولفان | جرمی دانووان| زروان بختیار
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

مادرم، خودم

گروه مولفان | نانسی فرایدی| زهره زاهدی
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 367

20,000 تومــان

تفکر 360 درجه

گروه مولفان | منصور دهستانی منفرد
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

زندگی با تمام وجود

گروه مولفان | سی. برنی براون| مریم تقدیسی
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 184

11,500 تومــان

اولین بار برای پدرها

گروه مولفان | تیم مانگیم| امیرحسین میرزائیان
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 230

14,000تومــان

یافتن جوهر درون

گروه مولفان | کن رابینسون| لو آرونیکا| فرناز تیمورازف
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 248

18,000تومــان

مدیریت در ده کلمه

گروه مولفان | تری لیهی| آزاده مبشر
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 316

20,000 تومــان

نگرش 360 درجه

گروه مولفان | منصور دهستانی منفرد
ناشر: آسمان نیلگون
تعداد صفحات: 168

11,500 تومــان