حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجمع سری

گروه مولفان | رابرت هریس| مهدی فیاضی کیا
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 347

31,000تومــان

آوای رستاخیز

گروه مولفان | آرتور میلر| شیما الهی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 109

11,000تومــان

و من دوستت داشتم

گروه مولفان | فردریک بکمن| فرناز تیمورازف
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 64

11,000تومــان

مترجم روسی

گروه مولفان | مایکل فرین| کیهان بهمنی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 263

23,000تومــان

مهتاب

گروه مولفان | اسماعیل کاداره| ژوزف وریونی| محمود گودرزی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 86

10,000تومــان

تماس سرد و یازده داستان کوتاه دیگر

گروه مولفان | چاک پالانیک| سیدمحمد مومنی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 156

14,000تومــان

فروپاشی

گروه مولفان | بی. ا. پاریس| شیرین شکراللهی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 395

35,000تومــان

اعمال انسانی

گروه مولفان | کانگ هان| علی قانع
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 200

17,000تومــان

خوشا خوشبختان

گروه مولفان | یاسمینا رضا| زهرا خانلو
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 143

15,000تومــان

کی صفر

گروه مولفان | دان دلیلو| سهیل سمی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 256

22,000تومــان

پس پرده

گروه مولفان | آنا گاوالدا| عاطفه حبیبی
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 224

19,000تومــان

سفر به انتهای شب سلین

گروه مولفان | جان استروک| رضا علیزاده| لویی فردینان سلین
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 128

12,500تومــان