حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پژوهش و نگارش در روابط بین الملل

گروه مولفان | شارون ال. اسپرای| لورا روزل| ابو بوسا لوئیس| علیرضا طیب
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 258

33,000 تومــان

مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | رابرت گیلپین| علیرضا طیب
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 360

28,800 تومــان

مقدمه ای بر تاریخ امامان شیعه

گروه مولفان | حسن روحانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 376

18,000 تومــان

نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران -جلد 7

گروه مولفان | شاپور رواسانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 240

18,000 تومــان

دیباچه ای بر روابط بین الملل

گروه مولفان | استفانی لاوسن| سجاد حیدری فرد
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

روش های پژوهش در روابط بین الملل

گروه مولفان | کریستوفر کی. لامونت| علیرضا طیب
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 336

24,000 تومــان

اسناد، بیانیه ها و صورت جلسات جبهه ملی دوم -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | علی شجاع| بهروز طیرانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: None

60,000 تومــان

نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران -جلد 6

گروه مولفان | شاپور رواسانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 340

15,500 تومــان

جهانی شدن

گروه مولفان | جورج ریتزر| عسگر قهرمانپور
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 640

35,000 تومــان

کاربرد آیات قرآن در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

گروه مولفان | امیر رضایی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 528

25,000 تومــان

هفتاد سال پایداری

گروه مولفان | امیر طیرانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 828

59,200 تومــان

اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته

گروه مولفان | فرزین وحدت
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 456

27,500 تومــان