حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فراشناخت کیهانی و مولانا

گروه مولفان | مرتضی لطیفیان| لعیا بشاش
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 414

40,000تومــان

ترجمان دانش

گروه مولفان | عصمت محرابی| نیلوفر محقق| یحیی حجتی زاده
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

کتاب درمانی اصول و روش ها

گروه مولفان | سهیلا خوئینی| علیرضا نوروزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 170

12,000 تومــان

استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران

گروه مولفان | ابراهیم عمرانی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 160

12,500 تومــان

متن جدید قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | بهزاد دولتی| رضا محمدی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 278

15,000 تومــان

خلاصه مباحث مدیریت دانش

گروه مولفان | سمیه قویدل
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 294

19,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | علی اسماعیل زاده مقری| محمد میردریکوندی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 180

15,000 تومــان

حسابداری بهای تمام شده

گروه مولفان | علی اسماعیل زاده مقری| مهدی پناهی| رضا محمدی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 180

16,000 تومــان

زبان فارسی در گذر زمان

گروه مولفان | مهرداد نغزگوی کهن
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 192

20,000تومــان

زبان فارسی در گذر زمان

گروه مولفان | شادی داوری| مهرداد نغزگوی کهن
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

آینده نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری

گروه مولفان | لیلا نامداریان| علیرضا حسن زاده
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

آیین نگارش علمی

گروه مولفان | عباس حری
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 239

15,000تومــان