حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| علیرضا کیامنش| مریم دانای طوسی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 420

26,000 تومــان

استدلال آماری در علوم رفتاری -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد شیولسون| علیرضا کیامنش
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان

استدلال آماری در علوم رفتاری -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد شیولسون| علیرضا کیامنش
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 300

18,000 تومــان

مکانیک سیالات و هیدرولیک

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 678

32,000 تومــان

استدلال آماری در علوم رفتاری -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد شیولسون| علیرضا کیامنش
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 322

16,000 تومــان

سازمان های پولی و مالی بین المللی

گروه مولفان | اصغر مشبکی اصفهانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 432

23,000 تومــان

مدیریت اسلامی

گروه مولفان | سید علی اکبر افجه ای
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 659

23,000 تومــان

مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی

گروه مولفان | غلامرضا لطیفی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 268

10,500 تومــان

معماری منابع انسانی

گروه مولفان | علی سید نقوی| حمیدرضا قاسمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 136

2,200 تومــان

رگرسیون و همبستگی کاربردی

گروه مولفان | جرمی مایلز| مارک شولین| علیرضا کیامنش| مسعود کبیری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 358

5,200 تومــان

مدیریت دانش در سازمانهای اداری، تولیدی و خدماتی

گروه مولفان | فتاح شریف زاده| حسن بودلایی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 320

4,700 تومــان